Tuesday, March 29, 2011

ძველი ევროპა

აშშ-ის წამყვანმა მოკავშირეებმა კონტინენტურ ევროპაში, ევროპული კავშირის “ლოკომოტივებმა” და ევროპული ცივილიზაციის სიმბოლოებმა განაცხადეს კატეგორიულად არდათანხმების შესახებ ნატო-ს მონაწილეობაზე ვაშინგტონის სამხედრო აქციაში ერაყის წინააღმდეგ, დაგმეს ვაშინგტონის განზრახვა დარტყმები მიაყენოს ერაყს გაერო-ს უშიშროების საბჭოს თანხმობის გარეშე და მოითხოვეს გაერო-ს მიერ ინსპექციების გაგრძელება.

პასუხი იყო მოულოდნელად ჭკუისსასწავლებელი: “საფრანგეთი და გერმანია – ეს ჯერ კიდევ არ არის მთელი ევროპა. ეს არის ძველი ევროპა”. ასე მოუხეშავად, მაგრამ მიამიტი გულახდილობით მოახდინა რეაგირება დონალდ რამსფელდმა ჟაკ შირაკისა და გერჰარდ შრედერის მკვეთრ გამონათქვამებზე.

ნატო-ს საბჭოს გადაწყვეტილების ბლოკირება თურქეთისადმი დახმარების შესახებ, რომლისთვისაც გვერდიდან შემოვლა, მართალია, ძნელი არ ყოფილა სამხედრო დაგეგმარების კომიტეტის მეშვეობით, სადაც საფრანგეთი არ შედის, იქცა “ძველი” ევროპის პასუხად, რომელმაც ამასთანავე შეახსენა თავისი კულტურული უპირატესობის შესახებაც. თვით თავის მემარცხენისტულ ახალგაზრდობაში ჰიპობისკენ მიდრეკილმა იოშკა ფიშერმაც კი შეიგრძნო დიდი ევროპული კულტურისადმი თავისი კუთვნილება.

ამრიგად, ერთპოლუსიანი მსოფლიოს პირველი ათწლეული თავად დასავლურ სამყაროში დაგვირგვინდა მანამდე უნახავი ანტიამერიკული დემონსტრაციებით მთელს ევროპაში და უფრო მეტად შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნებში. კრიზისია ნატო-ში, ისეთი, როგორიც მანამდე არასოდეს ყოფილა, არა იმდენად მასშტაბების, რამდენადაც აზრთა და პოზიციათა განსხვავების მიხედვით – პრინციპული საკითხისა, რომლის გულისთვისაც ჰქმნიდნენ ამ სამხედრო-პოლიტიკურ ორგანიზაციას, და უპრეცედენტოდ სკეპტიკური ისტორიული შეფასებების გაცვლა ვაშინგტონს, პარიზსა და ბერლინს შორის.

ზოგიერთმა იჩქარა დაესვა დიაგნოზი ნატო-ს გახლეჩვისა და ევროპის გახლეჩვის შესახებ, აშშ-ისა და ევროპის ურთიერთობებში ღრმა კრიზისის შესახებ. ასეთი დასკვნისთვის ჯერჯერობით არ არის საფუძვლები, რამდენადაც ევროპამ ჯერ კიდევ ვერ დაამტკიცა, რომ გააჩნია ძალაცა და ინტერესიც არა მხოლოდ სიტყვით უწევდეს წინააღმდეგობას მის ინტერესებთან შეხებაში მყოფი ერთერთი საკითხის გამო, არამედ დაფიქრდეს აშშ-ის მიერ მსოფლიოსა და თავად მისი (ევროპის) ერთპიროვნული მმართველობისადმი ალტერნატივის თაობაზე.

ანტიამერიკანიზმი ევროპულ შეგნებაში იზრდება, ავლენს რა არა ემოციური, არამედ შეგნებული (გაცნობიერებული) გულაცრუებისა და თვითჩამოშორების ნიშნებსაც კი, რის შესახებაც მოწმობს სერიოზული შრომების პუბლიკაციები შეერთებული შტატების როგორც ისტორიული მოვლენის ისტორიულ-კულტურული და პოლიტიკური არსის დაუნდობელი შეფასებით. მაგრამ ოფიციალურ დონეზე უკანასკნელ კვირაში კრიზისმა შეიძინა ორივე მხრიდან მისი კონტროლქვეშ აყვანის სურვილის ნიშნები. საფრანგეთმა, გერმანიამ და ბელგიამ ნატო-ში კომპრომისის მიღწევის შემდეგ აღიარეს, რომ ერაყის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება შესაძლებელია, თუმცა კი “მხოლოდ როგორც უკანასკნელი საშუალებისა”. იოშკა ფიშერმა თავი აარიდა ერთმნიშვნელოვან პასუხს კითხვაზე, გამორიცხავს თუ არა გერმანია ომს თვით “როგორც უკანასკნელ საშუალებას” და უპასუხა მხოლოდ რეპლიკით: “ჩვენ არ გვსურს ასეთი შედეგი” (“დი ველთი”).

უკანასკნელი შეტყობინებები მეტყველებს უკუკავშირის შესახებაც – ლონდონის საომარი მისწრაფების რამდენადმე შემცირებაზე, რომელიც მზად არის ინსპექტორების მოხსენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ბოლო ვადის გადატანისთვის, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რაიმე უფრო მისაღები ფორმულირების მოსაძებნად. მაგრამ არ უნდა შევცდეთ: აშშ-მა და ბრიტანეთმა, თუმცა კი შეანელეს თავიანთი წინსვლა მიზნისკენ, როდესაც წააწყდნენ წინააღმდეგობას, მაგრამ მაინც არ შეუცვლიათ საკუთარი პოზიცია. ჯ. ბუშმა განაცხადა, რომ მოსალოდნელი გადაწყვეტილება ინსპექციის მოხსენების შესახებ – ეს არის შემოწმება და “უკანასკნელი შანსი გაეროს-თვის”, რითაც დაგვანახა, რომ მსოფლიო პოლიტიკის ყველა მომქმედ სუბიექტს, უნივერსალური ორგანიზაციის ჩათვლითაც კი, აფასებს ამერიკულ ინტერპრეტაციასთან მათი თანხმობისა და ამერიკული სტრატეგიის ინსტრუმენტად სამსახურისთვის გამოსადეგობის კრიტერიუმების მიხედვით. 20 თებერვალს აშშ-ის თავდაცვის მინისტრმა დ. რამსფელდმა გამოაცხადა სრული სამხედრო-სტრატეგიული მზადყოფნის შესახებ დაიწყონ ომი, როგორც კი მიიღებენ პრეზიდენტის ბრძანებას.

დასავლურ სამყაროში რეტროსპექტივისა და ახალი მოვლენების პერსპექტივის ფხიზლად შეფასებისთვის თვალი უნდა მივადევნოთ ამ მოვლენათა ფესვებს და შევაფასოთ წინააღმდეგობათა ხასიათი – რამდენად არიან ისინი შობილი გარემოებათაგან და რამდენად წინასწარ არიან განსაზღვრული უკვე დიდი ხნიდან მიმდინარე პროცესებით. საჭიროა სწორად განვსაზღვროთ, თუ რა ხარისხამდე და რამდენად გაცნობიერებულად (შეგნებულად) აქვს განსაზღვრული ვაშინგტონს უგულვებელყოფდეს ევროპის აზრსა და ინტერესებს და აგდებდეს მას თავისი სარგებლის ნეგატიური შედეგების გარემოში, ამცირებდეს რა მის როლს და ამაღლებდეს მის დამოკიდებულებას.

მაგრამ რუსეთისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა ის, რომ აწონდაწონოს თავისი ახალი მდგომარეობა და მისი მიზეზების გაცნობიერებულობის ხარისხი, აგრეთვე “ძველი” ევროპის დაინტერესებულობის, მზადყოფნის და უნარისა გადმოანთხიოს ყელში მობჯენილი უკმაყოფილება რაიმე ისტორიული ან გეოპოლიტიკური სტრატეგიის სახით, რომელიც პერსპექტივაში შეძლებდა ევრო-აზური საერთო საცხოვრებლის სხვა კონცეფციის შემოთავაზებას.

უკანასკნელი ნახევარი საუკუნის მანძილზე, ევრო-ატლანტიკური ერთიანობის გეგმაზომიერი მოწყობისა და რიგებში დაწყობის ღერძსა და ამოცანას წარმოადგენდა დასავლური სამყაროს დაპირისპირება რუსეთ-სსრკ-თან, უწინარეს ყოვლისა როგორც სამხედრო-პოლიტიკური სისტემების და კონფიგურაციებისა.

არ დავიწყებთ ცბიერობას: “საერთოევროპული სახლისა” და “ერთიანი მსოფლიოს” გამოცხადების მიუხედავად, სწორედ არაკომუნისტურ რუსეთზე ზეწოლა არა თუ არ შემცირდა, არამედ კიდეც გაიზარდა. ცივი ომისთვის შექმნილი ნატო-ს თავდაპირველი წესდება ატარებდა ნამდვილად თავდაცვითი გაერთიანების ნიშნებს ხელშეკრულების მოქმედების მკაფიოდ მოხაზული გეოგრაფიული ზონით (თუმცა კი ნატო-ს სამხედრო დოქტრინა იყო შეტევითი). ფსევდოდემოკრატიული რიტორიკის საწინააღმდეგოდ 90-იანი წლების დასაწყისსა და მიწურულში წესდებაზე დამატების სახით მიღებულმა ყველა უკანასკნელმა დოკუმენტმა მისცა ნატო-ს კიდევ უფრო მეტად ინტერვენციონისტული ხასიათი. გეოგრაფიული ზონა გახდა ბუნდოვანი (размытая), სტაბილურობის “ექსპორტის” ანუ “პრეცესიების”, “ადამიანის უფლებების” დაცვისა და სულაც “დასავლურ ფასეულობათა დაცვის” მიზნები, ალიანსის წევრებისთვის მუქარის არსებობის გარეშეც კი ამართლებს ძალის გამოყენებას ყველგან ჰუმანიტარული ინტერვენცვიების ან პრევენციული (დამსწრები) დარტყმების მიყენების ფორმით, რომლებსაც ატარებენ განსაკუთრებულად იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომელთაც არ სურთ ატლანტიკურ პროექტში ჩართვა.

რუსეთს უკან ახევინებდნენ სწორედ იმ გეოპოლიტიკურ ხაზებზე, სადაც ჰაბსბურგების იმპერია, ვატიკანი და რჟეჩ პოსპოლიტა (პოლონეთის სამეფო) სამასი წლის განმავლობაში მოიწევდნენ რუსეთას და პოსტბიზანტიურ სივრცეზე. შეგახსენებთ, რომ “ძველი” ევროპა თავად მეტად ხელს უწყობდა ერთპოლუსიანი მსოფლიოს ჩამოყალიბებას და ზეიმობდა რუსეთის მიერ საკუთარი პოზიციების დაკარგვის გამო ბალტიისა და შავი ზღვების აუზებში. რუსული დიდმპყრობელობა XX საუკუნის ბოლოს გამოცხადებულ იქნა მუქარად ევროპისთვისაც და პროგრესის იდეალებისთვისაც: სუვერენიტეტისთვის, თვითგამორკვევისთვის, დემოკრტიისთვის, ადამიანის უფლებებისთვის.

რუსეთი თვითონ ჩამოსცილდა (Россия самоустранилась), და იმავე წამში სწორედ ეს საფუძვლები იქნა ფეხით გათელილი, რაც არ შეიძლება არ შევაფასოთ სხვანაირად, თუ არა როგორც დასავლეთევროპული ლიბერალიზმის, მისი ფილოსოფიისა და დემოკრატიის, მისი პრაქტიკის გაკოტრებად. გამოგონილი საბაბით აგრესია იუგოსლავიის წინააღმდეგ – სუვერენული სახელმწიფოსი, გაერო-ს დამაარსებლის და ჰელსინკის დასკვნითი აქტის მონაწილისა – რასაც მხარი დაუჭირა ევროპამ, აღნიშნავდა ევროპული ისტორიის მთელი ეპოქის დაქვეითება-დაცემას. მსოფლიოს დაწყებულ გადანაწილებას გააჩნია არა მხოლოდ ლოგიკური გეოპოლიტიკური პროექტი, რომლის რეალიოზაციასაც ახდენენ სამხედრო ძალით, არამედ ძალების გარდაუვალი გადაჯგუფებაც. ეს ყველასთვის თვალშისაცემი გახდება, როგორც ჩანს, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების ნატო-ში მიღებისა და მათში ნატო-ს შეიარაღებული ძალების განლაგების შემდეგ. სწორედ რუსეთის მიერ პეტრე დიდისეული შენაძენების საბოლოოდ დაკარგვის მომენტიდან, რომლებმაც XVIII ასწლეულში შეცვალეს ევროპული ისტორიის მიმართულება, დასრულდება ეპოქა, რომელშიც ევროპა წარმოადგენდა მსოფლიო-ისტორიული მოვლენების ცენტრს.

სპეციფიკა იმაშია, რომ წინა საუკუნეებისგან განსხვავებით, რუსეთის სტრატეგიული დანაკარგები არ გადადის მისი კონტინენტური მეტოქეების ან მეზობლების ხელში, რითაც შენარჩუნებული იქნებოდა ისტორიული იმპულსისა და გეოპოლიტიკური პროექტის ევროპული მიმართულება. ბალტიისპირეთის, უნგრეთის, ჩეხეთისა და პოლონეთის, ასევე ბალკანეთის დაბრუნება დასავლურ არეალში სულაც არ წარმოადგენს “ძველი” ევროპის რევანშს, თუნდაც რომ მას ნამდვილად შეეგრძნო თავი ჰაბსბურგების, რჟეჩ პოსპოლიტასა და ბონაპარტეს მემკვიდრედ.

მთელი გეოპოლიტიკური ცვლილებები ჩაეშენება სრულიად სხვა კონფიგურაციებში, და რაც უფრო მეტია ეს ახალი ცვლილებები, მით უფრო ნაკლებად ემსახურება ეს კონფიგურაციები თავად ევროპს. ისინი ტექნოკრატიული გლობალიზმის ეპოქაში ემსახურება გლობალურ მმრთველობასა და ანგლოსაქსონური სამყაროს ევრაზიულ პროექტს. განსხვავება ამ სამყაროს ისტორიული ინტერესებისა ევროპულ კონტინენტურ ინტერესებთან შედარებით, მთელი ლიბერალური XX საუკუნის მანძილზე ჯერ არასდროს არ შეიგრძნობოდა ამაზე უფრო თვალსაჩინოდ.

ძველმა ევროპამ, როგორც ჩანს, მხოლოდ ახლა-ღა შეიგრძნო (მაგრამ არ ვიცით შეიგნო თუ არა), რომ ამ გადანაწილების ერთერთ შედეგთაგანს წარმოადგენს მსოფლიოში მისი საკუთარი როლის, როგორც ვაშინგტონის მოკავშირისა, გარდაუვალი დაქვეითება. აშშ გამოვიდა ისეთ მიჯნაზე, სადაც “ძველი ევროპა” უკვე აღარ წარმოადგენს ვაშინგტონის ინტერესების ღერძს, არამედ მხოლოდ უზრუნველყოფილ ზურგს, რაშიც იგი დარწმუნდა ძალზედ გვიან, ისევე როგორც იმაშიც, რომ რუსული დიდმპყრობელობა კი არ ემუქრებოდა მის როლს მსოფლიო პოლიტიკაში, არამედ რუსული დიდმპყრობელობის არარსებობა.

თეზისი “ძველი ევროპის” შესახებ ნამდვილად ასახავს მეტად პრინციპულ ცვლილებებს ამერიკულ გეოოლიტიკურ აზროვნებასა და სტრატეგიაში. აშშ-ის მისწრაფებები მომართულია ევრაზიაში, გლობალური მმართველობისა და ამერიკული ეგიდით გაცილებით უფრო ვრცელი რეგიონის სტრუქტურიზაციაზე. “ტრანსატლანტიკური პარტნიორობის მეშვეობით ამერიკული პლაცდარმის გაძლიერება ევრაზიის კონტინენტზე” ვაშინგტონს სჭირდება მხოლოდ “მზარდი ევროპის” გადასაქცევად “რეალურ ტრამპლინად ევრაზიაში წინსვლისთვის”. სწორედ ასე ჩამოაყალიბა აშშ-ის სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მიზნები ზბიგნევ ბჟეზინსკიმ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში თავის “დიდ საჭადრაკო დაფაში”. მაგრამ ამან რატომღაც ვერ ჩააფიქრა და სიფრთხილე ვერ აღუძრა ევროპას.

მსოფლიოს სტრუქტურულ გადანაწილებაში, რამაც შეიძინა ევრაზიული მასშტაბები, გაშიშვლდა თავად “გლობალიზმის იდეოლოგიის” რეალური ხორცშესხმაც, აგრეთვე მისი მიღწევის მეთოდებიც. Mის ფილოსოფიურ ხორცშესხმას, სხვათა შორის, საქმე მიჰყავს კაცობრიობის ყველა დიდი კულტურისა და ეროვნული ტრადიციების მოცილება-მოსპობისკენ, რომელთა გარეშეც ქვეყნები და ცივილიზაციები პოლიტიკის სუბიექტებიდან გადაიქცევიან ობიექტებად, ჰკარგავენ ისტორიულ ინიციატივას. ისტორიული მემკვიდრეობის ფასეულობა წყვეტს როლის თამაშს ტექნოკრატიულ მიზანშეწონილობასთან შედარებით, ხოლო გიგანტური კიბორგი ვერ ხედავს განსხვავებას პლატონს, შექსპირს, ჩაიკოვსკის და მიკროჩიპს შორის. ეს იგრძნეს თვით მემარცხენე კოსმოპოლიტებმაც კი – გერმანიის სოციალ-დემოკრატებმა. მნიშვნელოვანია გავიგოთ, თუ რამდენად შეიგნეს მათ ის, რომ რჩებიან განზე თავიანთი საკუთარი ისტორიის მართვისგან.

მაგრამ ამასაც ასევე წინდაუხედავად დაუჭირეს მხარი 90-იანი წლების დასაწყისში ევროპის მემარცხენე-ლიბერალურმა ძალებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ თავიანთ ვარდისფერ (მემრცხენეობით) პოლიტიკურ სიყმაწვილეში აღზრდილნი არიან უნივერსალისტური კლიშეების სულით. აშშ-ს არ სურს, რომ ვინმეს უნაწილებდეს “გლობალურ მმართველობას”. მცირე სახელმწიფოები, რომლებიც ჯერ არც ერთ სამყაროს არ მიეკუთვნებიან, და რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა, აგრძელებენ არსებობას მხოლოდ მათ მიმართ ძლიერის შემწყნარებლური დამოკიდებულების გამო.

ასეთ სტრატეგიაში უფრო მნიშვნელოვანია “ახალი ევროპა” – არა მისი “აზრი”, რომელსაც არავინ კითხულობს, არამედ მისი მდებარეობა: ბალტიის ზღვიდან შავ ზღვამდე. ეს არის კიდეც მოსადგომი “ევრაზიულ ელიფსთან” წერტილებით ჩრდილოეთ რკალზე: ხმელთაშუა ზღვა – ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეები – შავი ზღვა – ამიერკავკასია – კასპიისპირეთი – რუსული შუა აზია – ავღანეთი და სამხრეთ რკალზე: ისრაელი – სტამბული – ერაყი – ირანი – პაკისტანი – ავღანეთი.

მაგრამ სურს კი ევროპას ალტერნატივის ძიება და გააჩნია თუ არა მას ფილოსოფია და რეალური ძალები და შესაძლებლობები ამერიკისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად და სურს თუ არა მას ამ წინააღმდეგობის გაწევა?

* * *

ძირითადი მიზნის – ატლანტიკური სტრუქტურის მეშვეობით აშშ-ის კონტროლის დამყარებისა აღმოსავლეთ ევროპაზე, ხოლო შემდეგ კი სსრკ-ის დასავლეთ და სამხრეთ ნაწილებზეც – გარდა, ნატო-ს გაფართოებას ჰქონდა და უწინდებურად გააჩნია ანტიევროპული ასპექტიც. მის მიმართ 90-იანი წლების დასაწყისში მგრძნობიარობას ავლენდა საფრანგეთი, ხოლო უკანასკნელ წლებში კი – ანტიგლობალისტური კონსერვატიული გერმანული ელიტის გარკვეული ნაწილიც. არც თუ შემთხვევით, 90-იანი წლების დასაწყისში ევროპაში ამოტივტივდა დასავლეთევროპული კავშირის (დეკ) რეანიმაციის იდეები – დასავლეთ ევროპის როგორც აშშ-გან განცალკევებული გეოპოლიტიკური და ისტორიული სიდიდის თვითიდენტიფიკაციის უკანასკნელი გამოვლენა. ევროპული შეგნების ეს რუდიმენტები არ იწერებოდა არც ამერიკულ გეგმებში, არც “ერთიანი მსოფლიოს” დოქტრინაში, და დაჩქარებულ იქნა აშშ-ის ეგიდით ნატო-ს გადაქცევა ატლანტიკიდან ურალამდე ოიკუმენის სამხედრო-პოლიტიკურ კარკასად. სწორედ ევროპული კავშირისა და ნატო-ს შეერთებული გაფართოება უწყობს ხელს ევროპული პროცესის ატლანტიზაციას, რომელსაც შესაძლო იყო ჰქონოდა გაცილებით უფრო ავტონომიური სახე გაერთიანებული გერმანიის პოლიტიკური როლის პოტენციური გაძლიერებით, რომელიც არცთუ ყოველთვის ემთხვევა ანგლოსაქსონურ გეგმებს.

მაასტრიხტისადმი წინააღმდეგობა გადალახეს, დასავლეთევროპული შეგნების არასასურველი რუდიმენტები, მთელს მათ გაუბედავ გამოვლინებებში, ჩაახშეს და ევროპის დამოუკიდებლობის თავიდან აცილებისთვის, ევროპული პროცესების სამხედრო-პოლიტიკურ ეგიდად ნატო-ს სტრატეგიის გადაქცევა დააჩქარეს. ზოგიერთი ექსპერტი საერთოდ ვარაუდობს, რომ იუგოსლავიის წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელებისას, რომელსაც ევროპამ მხარი დაუჭირა, აშშ-ის ერთერთ მიზანთაგანს წარმოადგენდა ძირის გამოთხრა არა მხოლოდ ევროპის საინვესტიციო მიმზიდველობისთვის, არამედ პერსპექტივაში – თავად მისი ეკონომიკის დინამიზმისთვისაც, მის ტერიტორიასა და რესურსებით მისი მომარაგების ტერიტორიაზე გლობალური დაძაბულობის კერის შექმნით.

დღევანდელი პროცესების ფესვები მიდის საკმარისად შორს წარსულში. აშშ-ის სტრატეგიული გადაწყვეტილება “დარჩეს” სამუდამოდ ევროპაში და “არ გაიმეოროს პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ დაშვებული შეცდომები”, როდესაც აშშ დროებით დაუბრუნდა “იზოლაციონალიზმს”, პირველად ოფიციალურად გააჟღერა სახელმწიფო მდივანმა დ. ბირნსმა 1946 წლის 6 აგვისტოს გერმანული მოსახლეობისადმი გაკეთებულ მიმართვაში. მაგრამ მიზანს – მოეხდინათ დასავლეთ ევროპის როლის, ინტერესებისა და პოტენციალის ინკორპორაცია თავიანთ გლობალურ სტრატეგიაში, რომლის შემადგენელ ნაწილადაც იქცა ევროპული ინტეგრაციისა და “ერთიანი ევროპის” წახალისება, – გამოიმუშავებდნენ მნიშვნელოვნად უფრო ადრე. აშშ-ის ანალიტიკური ორგანიზაციის, საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს საიდუმლო მემორანდუმი ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ იმ წრეებმა, რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის პანორამული სტრატეგიის დაგეგმარებით, არამედ აშშ-ის ადგილისაც მსოფლიო ისტორიის მომავალ პერიოდში, ჯერ კიდევ ომის დასაწყისში მოახდინეს შეერთებული შტატების დაინტერესებულობის ფოსტულირება ევროპის “ინტეგრაციასა” და უნივერსალისტურ სტრუქტურებში, რომლებსაც აშშ უნდა აკონტროლებდეს და წარმართავდეს.

უკვე 60 – 70-იან წლებში ზედაპირზე ამოდის მთელი XX საუკუნის მიზანმიმართული მუშაობის ამონაყარი კონსოლიდაციისა და ზოგადმსოფლიო განვითარებაზე კონტროლის ზეეროვნული (არა сверхнациональные, არამედ наднациональные – ი. ხ.) მექანიზმების შექმნის საქმეში, რომლებშიც ცალკეული ქვეყნების სტრატეგიას შეუმჩნევლად დაუქვემდებარებდნენ განსაზღვრულ წინასწარ დასახულ მიზნებს. ეს ამოცანა დაკავშირებული გახლავთ დასავლეთის წამყვანი ძალების პანორამულ გათვლებთან, რომლებსაც ისინი ეწეოდნენ საუკუნის დასაწყისიდან თავიანთ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მომავალთან მიმართებაში. ომებს შორის პერიოდში გამოსცადეს პირველი საერთაშორისო პოლიტიკური და ფინანსური დაწესებულებანი – ერთა ლიგა და საერთაშორისო ანგარიშსწორებათა ბანკი, რომელიც შექმნეს იუნგის გეგმის მიხედვით ვითომდა სარეპარაციო საკითხის გადასაწყვეტად, მაგრამ იგი წარმატებით ახდენდა ევროამერიკული ფიანსური კაპიტალის წამყვანი როლის ინსტიტუციონალიზაციასაც.

იალტისა და პოტსდამის შემდეგ დასავლეთმა უზარმაზარი რესურსები დახარჯა ძალთა ახალი თანაფარდობის კომპენსირებისთვის. მარშალის გეგმის, რომიდან მაასტრიხტამდე საინტეგრაციო მექანიზმებისა და ნატო-ს სამხედრო ბლოკის ისტორიები – ქრესტომათიულია. ამ პროცესში ახალი გახლდათ არა ალიანსების შექმნა, რომლებიც უძველესი დროიდან წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკის ფორმას. ახალი იყო მათი ტიპი და დონე, ვინაიდან ისინი არა მხოლოდ ზღუდავდნენ გარემოებთა ძალით ეროვნულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სუვერენიტეტს, არამედ შეუქცევადად აბუნდოვანებდნენ (размывали) მათ. ერთერთ პირველთაგან “ევროპულ საზოგადოებრიობად” (გაერთიანებად, сообщество) იქცა “ქვანახშირისა და ფოლადის ევროპული გაერთიანება” – არა მხოლოდ ომის, არამედ მთელი ეკონომიკის ნედლეულისა. შეიქმნა სამხედრო-პოლიტიკური მატრიცა, რომელმაც წარმოქმნა ეკონომიკური სტრუქტურა, ქვეყნების განვითარების მოთხოვნილებანი, უზრუნველყო ამერიკული სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსისა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების ზრდა. ეს უკანასკნელნი იქცნენ კიდეც იმ ძალად, რომელიც გადამწყვეტ ზემოქმედებას ახდენდა მთავრობებზე, მსოფლიო პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე. ამის ერთერთი შედეგია დასავლეთის სტრატეგიული დამოკიდებულება გარე ენერგო რესურსებზე. ეს რეგიონები იქცა აშშ-ის სტრატეგიული ინტერესების ზონებად, რომელთა გამოც იგი მზად არის იომოს.

დასავლეთი აშშ-ის ეგიდით ეწყობოდა (ყალიბდებოდა, выстраивался) როგორც ერთიანი გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და კულტურული კონსოლიდირებული მთლიანობა. ერთიანი ევროპის იდეები და ევროპის თანდათანობით გადაქცევა ერთგვარ სუპერსახელმწიფოდ მართვის ზეეროვნული (наднациональные) ინსტიტუტებით შეადგენდა აშშ-ის გეოპოლიტიკური სტრატეგიისა და ისტორიის ლიბერალური პროექტის შემადგენელ ნაწილს. ამერიკული პოლიტიკური შეგნება თანდათანობით აიგივებს საკუთარ თავს დასავლეთთან მთლიანობაში. ისტორიული სუბიექტების რელიგიურ-ფილოსოფიური წახალისების სფეროში ასეთ ასიმილირებულ ცნობიერებაში მტკიცდება არა მხოლოდ უძლიერესის მოტივი, არამედ მსოფლიოსა და საკუთარი თავის იგივეობისაც, სადაც დანარჩენები – პროვინციაა, რომელთაც არ გააჩნიათ უფლება ისტორიულ ინიციატივაზე.

ამავდროულად აშშ გადაიქცევა ზეცივილიზაციურ (надцивилизационная) ტექნოკრატიულ სისტემად, რომლისთვისაც დანარჩენი მსოფლიო წარმოადგენს გიგანტურ საწარმოს, რომელსაც სჭირდება ოპტიმიზაცია. ამასთანავე შეერთებული შტატები გადაიქცევა ამ სისტემის მძევლადაც. მაგრამ ევროპული კავშირი, ისევე როგორც ნებისმიერი ნაშიერი, ადრე თუ გვიან შეიძენს იმპულსს დამოუკიდებელი განვითარებისთვის და გამოვა თავდაპირველი ამოცანების ფარგლებს გარეთ. ისევე როგორც ევროც, რომელსაც ზოგიერთი შეფასებით, თავდაპირველად იგონებდნენ შეერთებულ შტატებში ქაღალდის ფულის ტვირთის ნაწილის ევროპაზე გადმოტანის მიზნით, ახლა უკვე ძნელად თუ ემსახურება ამერიკულ მიზნებს.

ევროპამ საკუთარ თავზე იგრძნო, რომ ვაშინგტონის მეცადინეობით მშენებარე გლობალურ სტრუქტურას, გარდა იმისა, რომ იგი საკუთარ თავში ატარებს პოლიტიკური და ეკონომიკური ხასიათის მძიმე შედეგებს ძველი სამყაროსთვის, საერთოდ არ შეუძლია მდგრადი სისტემის ხასიათის შეძენა. თუკი მისი შენარჩუნებისა და ბიპოლარული მსოფლიოს რეგიონული კონფიგურაციების შეცვლისთვის უხდებათ ის, რომ ყოველ ერთნახევარ წელიწადში ნიშნავდნენ “განდევნილ სახელმწიფოებს” – “განტევების მსხვერპლს” და ხოცავდნენ ათასობით ადამიანს, ეს იმის მაუწყებელია, რომ ასეთი ახალი მსოფლიო ვერ გადაიქცევა საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემად, რომლის ნიშანსაც წარმოადგენს თვითრეგულირებადი წონასწორობის მდგომარეობა, თვითკვლავწარმოების უნარი.

დღევანდელი არაწონასწორობა და მმართველობის კრუნჩხვიანობა (судорожность управления) საკუთარ თავში ფარავს ქაოსის წარმოქმნისა და განვითარების შესაძლებლობას. ყველაზე უფრო საშიში შედეგები იქნება ათეულობით ქვეყნის გარდაუვალი განზრახვა და მზადყოფნა იქონიონ ბირთვული იარაღი, თანაც ამ ქვეყნებში ტექნიკურად და ტექნოლოგიურად ეს უკვე შესაძლებელია; აგრეთვე ტერორიზმი და ყველას ომი ყველას წინააღმდეგ.

მნიშვნელოვან ამოცანად გადაიქცევა მრავალპოლუსიანობის კრიტიკული დონის დადგენა, რომელშიც გლობალიზაცია შესაძლებელია ვითარდებოდეს კონსტრუქციულად, ხოლო რუსეთის მოდერნიზაციისა და გარემომცველ სამყაროსთან მისი ბუნებრივი ურთიერთმოქმედების ამოცანები გადაწყდება არა ულტიმატუმურ კონტექსტში. ამასთან აშშ – ეს არის ობიექტური რეალობა და მასთან სამუშაო ურთიერთობების მნიშვნელოვნება მაღლდება.

ევროპამ ჯერ კიდევ ვერ გამოავლინა სრულად გლობალურ მმართველობაში თავისი მდგომარეობის შეგნებულობა. ალბათ არ ღირს ბევრი რამის პროგნოზირება, ამასთან შესაძლებლობები ისე ბევრიც არ არის. მთელი ატლანტიკური სანაპირო იმყოფება მტკიცე სტრატეგიული კონტროლის ქვეშ ჯერ კიდევ XIX საუკუნის ძველი ბრიტანული გეოპოლიტიკური კანოების შესაბამისად, და ალბათ არ უნდა მოველოდეთ გეოპოლიტიკური კონფიგურაციების მნიშვნელოვან ცვლილებას რუსეთსა და ძველ ევროპას შორის. ძალზედ ბევრი რამ გავუშვით ხელიდან, და უწინარეს ყოვლისა, – გერმანიამ. მაგრამ ტაქტიკური გარღვევების შანსები დღეს ისე ბევრია, როგორც არასდროს. ეს ცალკე ანალიზს იმსახურებს.

დაკვირვებისა და შეფასების ამ პერიოდში ზედმეტი არ იქნება შევთავაზოთ ურთიერთმოქმედების სრულიად სხვა კულტურულ-ისტორიული პარადიგმა. როგორც არასდროს მოსახერხებელი და მნიშვნელოვანია მომენტი რუსეთის ნეგატიური ხატების კორექტირებისთვის, რომელიც ევროპის თვალში შექმნეს მან თავად და რუსეთის ლიბერალებმა. ახალი გამოწვევები სრულიად ახლებურად სვამს “დილემას რუსეთი და ევროპა”. დაე “ახალმა” ევროპამ თავისი “დერჟავულობის საყმაწვილო სნეულებით” ითამაშოს “ნახევრად აზიური მოსკოვეთისა და ცივილიზებული დასავლეთის” კლიშეთი – ეს ეიფორია ბუნებრივია. დაე იხმაურონ რუსეთის სპილოს შესახებ ლიტვამ, ჩეხეთმა და პოლონეთმა; მაგრამ დროა სერიოზულად დავფიქრდეთ ორივე მხრიდან რუსეთის ურთიერთობების თაობაზე გერმანიასთან და საფრანგეთთან.

მრავალრიცხოვან დაპირისპირებათა მიუხედავად დიდ რომანულ-გერმანულ და რუსულ-მართლმადიდებლურ კულტურებს გააჩნიათ ერთიანი საფუძველი – მოციქულებრივ-ქრისტიანული, რომელიც აღმოჩნდა კიდეც ერთი ისტორიული გამოწვევის პირისპირ. სახელდობრ, რუსეთისა და ძველი ევროპის თანამშრომლობას შეუძლია ორივეს მისცეს ძლიერი და ასე აუცილებელი ისტორიული და პოლიტიკური იმპულსი. შემთხვევითი არ არის, რომ ანალების სკოლის წამყვანი ისტორიკოსი ჟაკ ლე ჰოფი ხედავს ამოცანას, რომელიც “ახლა უნდა განახორციელონ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ევროპელებმა” – “ორივე ნახევრის გაერთიანებაში, რომლებიც ამოსული არიან ერთიანი ცივილიზაციის საერთო ძმური მემვიდრეობიდან, და რომელიც პატივს მიაგებს ისტორიის მიერ შობილ განსხვავებებსაც”.

ნატალია ნაროჩნიცკაია
საიტზე pravoslavie.ru გამოქვეყნდა 03/03/2003
შემდგომში განახლებულ იქნა საიტზე narochnitskai.ru


თარგმნა ირაკლი ხართიშვილმა

Wednesday, March 23, 2011

ჰერმან ჰესე – "რიოში მარგალიტებით თამაში" (ფრაგმენტი)

ჰერმან ჰესეს შესახებ

ჰერმან ჰესე, XX საუკუნის დიდი გერმანელი მწერალი (1877-1962) დაიბადა კალვ-ვიურტემბერგში. 1892 წელს გამოიქცა მაულბრონის ევანგელიკურ-თეოლოგიური სემინარიიდან. 1899 წლიდან იწყებს შემოქმედებით მოღვაწეობას და ქორწინდება მარია ბერნოულზე. მიუნჰენში გამოდის ანტივილჰელმური ჟურნალი ”მარტი”, რომლის ერთერთ გამომცემლადაც იგი გვევლინება. 1911 წელს იწყებს ინდოეთში მოგზაურობას. 1912 წელს სტოვებს გერმანიას და გადასახლდება ბერნში და 1919 წელს „გერმანელი ომის ტყვეების ზრუნვის სამსახურში“ დგება. გამომცემელია “გერმანელ ინტერნირებულთა გაზეთის”, “გერმანელი ომის ტყვეების წიგნების” და “გერმანელი ომის ტყვეების კვირა დღის მაცნესი”. აფუძნებს და გამოსცემს ჟურნალ “ვივოს ვოვოს”, ახალი გერმანელებისთვის, გამოიცემოდა ლაიფციგსა და ბერნში.

1924 წელს იგი შვეიცარიის მოქალაქე ხდება და ცოლად ირთავს რუთ ვენგერს. 1930 წელს “პრუსიის ხელოვნების აკადემიის” ენისა და ლიტერატურის სექციიდან გამოდის.

1931 წელს ნინონ დოლბინს უკავშირდება ცხოვრების ბოლომდე.

1946 წელს ნობელის პრემიას მიიღებს.

1962 წელს მონტაგნოლაში გარდაიცვლება.

მან შექმნა: ლექსები, ზღაპრები და მოთხრობები.

გამოიცა კრებულები: «ოცნების მეგზური», «ამ მხარეს», «მეზობლები», «შემოსავლელი გზები».

ცალკეული მოთხრობები: «ჰერმან და ლაუშერი», «პეტერ კამენცინდი», «ბორბლის ქვეშ», ”გერტრუდი”, ”როსჰალდე”, «კნულპი», «დემიანი», «ზარატუსტრას კვლავ დაბრუნება», «კლინგზორის უკანასკნელი ზაფხული», «მოგზაურობა», «დამსვენებელი», «სურათებიანი წიგნი», «ნიურნბერგული მოგზაურობა», «დაკვირვებები», «აზრები ფურცლებზე».

რომანები: «ზიდჰარტა», «ტრამალის მგელი», «ნარცისი და გოლდმუნდი», „მოხილვა დილის ქვეყნისა“, «თამაში რიოში მარგალიტებით».

მას ეკუთვნის მრავალი ნარკვევი, შრომა და ლიტერატურული წერილი.

ნაწყვეტი რომანიდან „რიოში მარგალიტებით თამაში“ (გამოქვეყნებულ იქნა ჟურნალ "ჩვენი მწერლობის" 2011 წლის 4 მარტის ნომერში /#5/)

თავი II. მოწოდება
(ფრაგმენტი)

ეშჰოლცთან გამომშვიდობება კნეხტის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან მონაკვეთს წარმოადგნდა. თუ მას აქამომდე ბედნიერი ბავშვობა, თავისუფალი და თითქმის უზრუნველად მოწესრიგებული და ჰარმონიული ცხოვრება ჰქონდა, ახლა ბრძოლის, განვითარებებისა და პრობლემატიკის დრო დაუდგა. ჩვიდმეტი წელი უსრულდებოდა, როცა მას და მისი ამხანაგების ერთ ჯგუფს შეატყობინეს, სკოლაში მომდევნო, მაღალ საფეხურზე მალე გადახვალთო, და ახლა ამორჩეულთათვის ცოტა ხნით ეს მნიშვნელოვანი და საკამათო საკითხი აღარ არსებობდა გარდა იმ ინტერესისა, თუ რომელ ადგილზე უნდა დაფუძნებულიყო თითოეული მათგანი. და ამას ტრადიციისამებრ, გამგზავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ცალ-ცალკე ატყობინებდნენ და გამოსაშვებ ზეიმსა და სკოლის დატოვებამდე დროის მონაკვეთში არდადეგებს უნიშნავდნენ, სწორედ ამ არდადეგებზე კნეხტს ერთი ლამაზი და ღირსსახსოვარი ამბავი გადახდა. მუსიკის მაგისტრმა თავისთან მიიწვია, სადამდეც იგი ფეხით გაისეირნებდა და რამდენიმე დღით დარჩებოდა მასთან. ეს დიდი და იშვიათი პატივისცემა იყო. იმავე საფეხურზე მყოფ ერთ ამხანაგთან ერთად _ რადგან კნეხტი ჯერ კიდევ ეშჰოლცს ეკუთვნოდა, და ამ საფეხურზე მყოფ მოწაფეებს მარტო მისვლა-მოსვლა ნებადართული არ ჰქონდათ _ ადრიან დილით ტყის გავლით მთებისაკენ მიმავალ გზას გაუდგა. ტყის ჩრდილით, სამი საათის შემდეგ, როცა ორივემ გავაკებულ სიმაღლემდე მიაღწია, მალევე მოჰკრა თვალი ქვემოთ მდებარე თავიანთ პატარა ეშჰოლცს. შორიდანვე გამოარჩიეს სიმუქეში ხუთი გოლიათი ხე, მოჩანდა გაზონებით შექმნილი მართკუთხედი ტბორების სარკისებურ ზედაპირებთან ერთად, სკოლის მაღალი შენობა, დამხმარე ნაგებობები, პატარა სოფელი, ცნობილი იფნარი (*). ორივე ყმაწვილი იდგა და მიდამოს გასცქეროდა. ეს საყვარელი ხედი ზოგიერთ ჩვენგანს მეხსიერებაში შემორჩა, რომელიც დღევანდელისაგან არც თუ ისე ძალიან განსხვავდება, რადგან დიდი ხანძრის შემდეგ შენობები თითქმის უცვლელად იქნა აღმართული და მაღალი ხეებიდანაც სამი გადაურჩა ხანძარს. ისინი დაჰყურებდნენ ქვემოთ მდებარე სკოლას, წლების მანძილზე თავიანთ მშობლიურ ადგილს, რომელსაც ახლა მალე უნდა დამშვიდობებოდნენ და ორივეს გულს უძრავდა ეს ხედი (* შენიშვნა: ეშჰოლცი გერმანულად იფნის ტყეს, იფნარს ნიშნავს):

_ ვფიქრობ, აქმდე ჯერ არ შემიგრძვნია მისი სილამაზე, _ წარმოთქვა იოზეფის თანმხლებმა. _ აჰ, დიახ, ეს ალბათ იმიტომ, რომ პირველად ვხედავ რაღაცას, რაც უნდა დავტოვო და რასაც უნდა დავემშვიდობო.

_ ეს ასეა, _ დაეთანხმა კნეხტი, _ შენ მართალი ხარ, მეც იგივეს განვიცდი. მაგრამ როცა ჩვენ აქედან წავალთ, მართლაცდა, ნამდვილად ხომ არ დავტოვებთ ეშჰოლცს? მას ნამდვილად მხოლოდ ისინი სტოვებენ, ვინც სამუდამოდ წავა, აი, ოტო, მაგალითად, ლათინურად შესანიშნავად რომ თხზავდა სახუმარო ლექსებს, ანდა ჩვენი შარლემანი, წყლის ქვეშ დიდხანს რომ ცურავდა და სხვები. ისინი მართლაც გამოემშვიდობნენ მას და დატოვეს. დიდი ხანია მათზე აღარ მიფიქრია და ახლა გამახსენდნენ ისინი. თუნდაც დამცინო, მიუხედავად ყველაფრისა, ეს სკოლას ჩამოშორებულნი ჩემში რაღაც პატივისცემას იმსახურებენ, ისევე როგორც მიტოვებული ანგელოზი, ლუციფერი, რაღაც დიდს ფლობს. მათ შეიძლება მცდარი რამ ჩაიდინეს, უფრო მეტიც, უეჭველად მცდარი რამ ჩაიდინეს, მაგრამ მათ მაინც რაღაც გააკეთეს, მათ რაღაც სრულჰყვეს, მათ ნახტომი გაბედეს, ამას მხნეობა სჭირდებოდა. ჩვენ სხვებს, ჩვენ გქონდა მუყაითობა და მოთმინება, და გონება, მაგრამ არაფერი გვიქნია, არ გადავმხტარვართ.

_ არ ვიცი, _ დაფიქრებული ამბობდა მეორე, _ ზოგიერთმა მათგანმა არც რაიმე გააკეთა, ვერც რაიმე გაბედა, უბრალოდ გამოისეირნა, მანამდე სკოლა მათ უკანვე გაუშვებდა. მაგრამ შესაძლებელია, მე შენ ბოლომდე ვერ გიგებ. რას გულისხმობ ხტუნვაში?

_ ამაში ვგულისხმობ წასვლის, მიტოვების შეძლებას, სერიოზულად ქმნას, აი, სწორედ რომ _ გადახტომას. მე არ ვისურვებდი, ჩემს უწინდელ სამშობლოში, ჩემს უწინდელ ცხოვრებაში უკან გადახტომას, მე იგი არ მიზიდავს, მე იგი თითქმის დამავიწყდა. მაგრამ ვისურვებდი: ერთხელ, როცა დრო მოაწევს და ეს საჭირო შეიქნება, მეც დავაღწიო იმას თავი და გადახტომა შევძლო, მაგრამ უკან კი არა უფრო მცირედში, წინ და უფრო ზე აღსვლა შევძლო.

_ და აი, მის შესახვედრად მივდივართ კიდეც, ეშჰოლცი საფეხური იყო, შემდგომი უფრო მაღალი იქნება და ბოლოს ჩვენ ორდენი გველოდება.

_ კი მაგრამ, მე ამას არ ვგულისხმობდი, ისევ წინ უნდა წავიდეთ, amice (*) , მოგზაურობა მშვენიერია, მე ის ისევ გამახარებს. ჩვენ ძალზედ დავნაღვლიანდით (* შენიშვნა: მეგობარო /ლათ./).

ამ განწყობასა და ამ სიტყვებში, რაც იმ ამხანაგმა ჩვენ გადმოგვცა, უკვე ვლინდება კნეხტის ახალგაზრდობის ქარიშხლიანი ეპოქა.

ორი დღე დაჰყვეს მოგზაურებმა გზაში, ვიდრე ისინი მუსიკის მაგისტრის მაშინდელ საცხოვრებელ ადგილს, მაღლა მთებში მდებარე მონტეპორტს მიაღწიეს, სადაც მაგისტრი ყოფილ მონასტერში დირიჟორებს სალექციო კურსს უტარებდა. ამხანაგი სასტუმროში მოათავსეს, იმ დროს როცა კნეხტმა მაგისტრის ბინაში პატარა სენაკი მიიღო. ის-ის იყო მან ზურგჩანთა ამოალაგა და დაიბანა, რომ ოთახში მასპინძელიც შემოვიდა. პატივცემულმა კაცმა ყმაწვილს ხელი გაუწოდა, ერთი პატარა ამოიოხრა და სკამზე ჩამოჯდა, ცოტა ხანს თვალები მოხუჭა, როგორც მას სჩვეოდა ხოლმე ზედმეტი დაღლილობისას, შემდეგ კი მეგობრული მზერით გამოელაპარაკა: მაპატიე, მთლად კარგი მასპინძელი ვერ ვიქნები. შენ ხომ ფეხით ნასიარულევი ხარ და დაიღლებოდი, პატიოსნად რომ გითხრა, მეც ასე ვარ, დღევანდელი დღე რაღაც გადატვირთული იყო _ მაგრამ შენ თუ ჯერ მაინც არ გეძინება, ერთი საათით მაინც ჩემს ოთახში შეგიყვან. აქ ორი დღით შეგიძლია დარჩე და ხვალ შენი თანმხლებიც ჩემთან სუფრაზე მოიწვიო. მაგრამ მე ბევრი დრო არა მაქვს შენთვის, სამწუხაროდ, ამიტომ უნდა ვნახოთ, რამდენიმე საათს როგორ გავატარებთ, ეს შენთვის მჭირდება, ესე იგი, ახლა დავიწყებთ, არა?!

მან კნეხტი თაღებიან დიდ ოთახში შეიყვანა, სადაც არანაირი ოთახის მოწყობილობა არ იყო ძველი პიანინოსა და ორი სკამის გარდა, რომლებზედაც ისინი დასხდნენ.

შენ სხვა საფეხურზე მალე გადახვალ, დაიწყო მაგისტრმა; _ იქ ყველაფერს ახალს ისწავლი, მრავალი რამ სასიამოვნოცაა, რიოში მარგალიტებით თამაშის მოსინჯვასაც ალბათ მალე დაიწყებ. ეს ყველაფერი მშვენიერია და მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთი რამ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვა დანარჩენი: შენ უნდა ჭვრეტა შეისწავლო. როგორც ჩანს ამას ყველა სწავლობს, მაგრამ ამის შემოწმება ყოველთვის არ შეიძლება. ვისურვებდი, ეს სწორად და კარგად გესწავლოს, ისევე კარგად როგორც მუსიკა; ყველაფერი დანარჩენი მერე მოდის თავისთავად. ამიტომ მინდა ორი-სამი ლექცია მაინც მე თვითონ ჩაგიტარო, რაც შენი მოპატიჟების მიზეზია. ჩვენ, ესე იგი, დღეს, ხვალ და ზეგ თითო საათი შევეცადოთ ჭვრეტას, და კერძოდ, მუსიკაში. შენ ახლა ერთ ჭიქა რძეს მიიღებ, წყურვილმა და შიმშილმა ხელი რომ არ შეგიშალოს; საღამოს ულუფას უფრო მოგვიანებით მოგვიტანენ.

კარზე დააკაკუნეს და ერთი ჭიქა რძე მოართვეს.

_ ნელ-ნელა დალიე, _ აფრთხილებდა იგი, _ დრო გაქვს, ოღონდ არ ილაპარაკო. აუჩქარებლად სვამდა კნეხტი ცივ რძეს, პატივცმული ადამიანი მის პირდაპირ იჯდა და ისევ თვალები ჰქონდა დახუჭული, სახე მართლაც მოხუცისას მიუგავდა, მაგრამ ხალისიანი იყო, სრულიად უშფოთველი შინაგანად იღიმოდა; თავის საკუთარ ფიქრებში ჩაძირული ისეთ შვებას გრძნობდა, როგორსაც გადაღლილი კაცი წყალში ფეხების ჩაყოფისას მოისვენებს ხოლმე. სიმშვიდე მოდიოდა მისგან, კნეხტი მიხვდა ამას და თვითონაც დამშვიდდა.

მაგისტრი ახლა სკამზე შემობრუნდა და ხელი ფორტეპიანოს კლავიატურას შეახო. ის უკრავდა თემას ვარიაციებით. იტალიელი კომპოზიტორის ნაწარმოები ჩანდა. თავის სტუმარს მიანიშნა, ეს მუსიკალური მსვლელობა ცეკვასავით წარმოედგინა, როგორც უწყვეტი რიგი ერთნაირი სიძლიერის სავარჯიშოებისა, როგორც უფრო პატარა, ხან კი უფრო დიდი ნაბიჯების რიგი, სიმეტრიის ღერძის შუაგულიდან რომ გამოდის და სხვა არაფრისთვის მიექცია ყურადღება, გარდა იმ ფიგურებისა, რომელთაც ეს ნაბიჯები ქმნიდა. ის კიდევ და კიდევ იღებდა ტაქტებს, ჩუმი გრძნობიერებით მიჰყვებოდა და უკრავდა, მერე გაჩერდა, ხელები მუხლებზე დაიწყო, მდუმარებით მოცული იჯდა, საოცარი სიწყნარით, თვალები ნახევრად ჰქონდა დახუჭული, ყოველგვარი მოძრაობის გარეშე, თავის თავში წასული მუსიკას რომ კვლავ იმეორებს და აკვირდება. მოწაფე შინაგანად მიყურადებოდა მას, წინ დადებული ნოტების წიგნში ნაწარმოების ნაწყვეტებს დაჰყურებდა და აღიქვამდა რაღაც მოძრაობით, რაღაც ნაბიჯებით, ცეკვითა და რწევით, და ცდილობდა ეს მოძრაობა ამოეცნო და წაეკითხა, როგორც ჩიტის ცაში განავარდების ირიბი ხაზები. ეს ყველაფერი დაებნა და ისევ ჩაიკარგა, მას თავიდან უნდა დაეწყო, ერთი წუთით ვეღარ შესძლო ამის თავმოყრა და იგი აღმოჩნდა სიცარიელეში. ირგვლივ დარცხვენით მიმოიხედა და დაინახა გარინდებული, ფიქრებში ჩაძირული მაგისტრის სახე, სიბნელეში გაფერმკრთალებული რომ ირწეოდა, აი ისევ იპოვნა თავისი სულიერი სივრცე, რომელიც წეღან დაუსხლტა ხელიდან, ისევ მუსიკის ჟღერა ესმოდა იქ, ხედავდა მას ნაბიჯ-ნაბიჯ მიმდინარეს, ხდავდა მას, საკუთარი მოძრაობის ხაზს რომ სტოვებდა, ხედავდა და გრძნობდა უხილავის მოცეკვავე ფეხებს...

ეჩვენებოდა, დიდი დრო გავიდა, როცა სივრცეს ისევ გამოექცა, როცა ისევ შეიგრძნო საკუთარი სკამი, ფარდაგით დაფარული ქვის იატაკი, სარკმელის მიღმა ბინდის მკრთალი შუქი. ის გრძნობდა, ვიღაც უყურებდა, უმზერდა და იქით მიიხედა: მუსიკის მაგისტრის მზერას შეაჩერდა, მას ყურადღებით რომ ათვალიერებდა. მასწავლებელმა ოდნავ შესამჩნევად დაუკრა თავი, იმ იტალიური მუსიკის ბოლო ვარიაცია ერთი თითით პიანისსიმო-თი დაუკრა და გაიმართა.

_ იჯექი, აქ დარჩი, _ მიუგო მას. _ მე ისევ მოვბრუნდები, შენ მუსიკა კიდევ ერთხელ გაიხსენე, ყურადღება მიაქციე ფიგურას! მაგრამ შენ თავი არ აიძულო, ეს ხომ თამაშია. თუ ამის მერე ჩაგეძინება, ეგეც არაფერია!

იგი გავიდა, ერთი სამუშაო კიდევ ელოდებოდა, ამ დატვირთულ დღეს ესეც შესასრულებელი ჰქონდა, სამუშაო არ იყო მსუბუქი და სასიამოვნო, ისეთი არ იყო, ის რომ ისურვებდა. სადირიჟორო კურსის მოწაფეთა შორის იყო ერთი ნიჭიერი, მაგრამ ქედმაღალი და გულზვიადი ადამიანი, რომელთანაც კიდევ უნდა ესაუბრა, რომლისთვისაც სწორი მიმართულება უნდა მიეცა, მისი მანკიერი მხარეების მიუღებლობა ეჩვენებინა, მისდამი ზრუნვა გამოეჩინა, როგორც აღმატებულს შვენოდა და სიყვარული გამოევლინა, როგორც ავტორიტეტს შეჰფეროდა. ის ოხრავდა, რომ არ არსებობდა სრული წესრიგი, რომ არ იყო გამორკვეულობა იმ ადამიანებში, რომლებსაც ეგონათ, რომ საამისო ნიჭი ჰქონდათ! რომ ისევ და ისევ ერთი და იმავე შეცდომის დაძლევა იყო საჭირო, ერთი და იგივე სარეველა ბალახი უნდა მოეშორებინა! ნიჭი ხასიათის გარეშე, ვირტუოზულობა იერარქიის გარეშე, რაც ადრე მუსიკალური ცხოვრების ფელეტონის ხანაში ბატონობდა, მუსიკის რენესანსში ამოიძირკვა და გადასხვაფერდა და აი ახლა მან ისევ გაიხარა, ამწვანდა და ამოიკვირტა.

როცა იგი თავისი საქმიდან მობრუნდა, იოზეფთან ერთად სავარჯიშოდ, ნახა, რომ იგი წყნარად გამოიყურებოდა, მაგრამ ნასიამოვნები და უკვე დასვენებული ჩანდა. _ ძალიან კარგი იყო, _ ოცნებით წარმოსთქვა ყმაწვილმა. _ მუსიკა მთლად გამიქრა, ის გარდაიქმნა.

_ დაე, შენში ეს მუსიკა კვლავ ჟღერდეს, _ უთხრა მასწავლებელმა და პატარა ოთახში შეუძღვა, სადაც პურითა და ხილით გაწყობილი მაგიდა დახვდათ. მათ მიირთვეს და მასწავლებელმა მიიწვია, ხვალ სადირიჟორო კურსზე ცოტა ხნით შემოდიო. ვიდრე იგი უკან მიბრუნდებოდა და სტუმარს თავის სენაკში შეიყვანდა, _ საუბარი გააგრძელა _ შენ ჭვრეტისას რაღაც დაინახე, მუსიკა ფიგურასავით გამოჩნდა შენში. შეეცადე როცა ამისი წადილი გაგიჩნდება, იგი ჩაწერო.

სასტუმრო ოთახში კნეხტმა მაგიდაზე დადებული ქაღალდის ფურცელი და ფანქრები ნახა და ვიდრე იგი მოსასვენებლად წავიდოდა, შეეცადა ის ფიგურა ჩაეხატა, როგორადაც წეღანდელი მუსიკა გადაიქცა. გაუსვა ერთი ხაზი და მისგან რიტმული დაშორებებით ირიბად მიმართული გვერდითი პატარა ხაზები გაიყვანა. ეს კაცს გაახსენებდა ხის ტოტზე ფოთლების განლაგების წესრიგს. ვერ დაკმაყოფილდა იმით, რაც გამოვიდა, და კიდევ ხალისით რამდენჯერმე ეცადა ამის მოხაზვას, და ბოლოს თამაშში ხაზი წრეწირად მორკალა, საიდანაც გვერდითი ხაზები ასხივებდა, მსგავსად გვირგვინის ყვავილებისა. შემდეგ დასაძინებლად გასწია და მალევე ჩაეძინა. სიზმარში ისევ იმ მთის თხემთან მივიდა ტყეების გავლით, სადაც გუშინ თავის ამხანაგთან ერთად დაისვენა, და იხილა ქვემოთ მდებარე საყვარელი ეშჰოლცი და როცა მას დასცქეროდა, სკოლის შენობის მართკუთხედი ოვალურად გაიწელა, შემდეგ მისგან წრე შეიკრა, შემდეგ კი გვირგვინად გადაიქცა და გვირგვინმა ნელ-ნელა იწყო ტრიალი, ტრიალებდა მზარდი სიჩქარით, ბოლოს ძალზედ სწრაფად დატრიალდა და გასკდა და მოკიაფე ვარსკვლავებს შეერია.

გამოღვიძებისას ეს აღარც იცოდა, მაგრამ როცა მასწავლებელმა ჰკითხა მოგვიანებით, დილის გასეირნებისას, რაიმე ხომ არ დაგესიზმრაო, ისე ეგონა, თითქოს სიზმარში რაღაც ცუდი თუ შემაშფოთებელი რამ განიცადა, დაფიქრდა, სიზმარი კვლავ გაიხსენა, მოჰყვა იგი და თავისივე გულგრილობით გაოცებული დარჩა. ოსტატი ყურადღებით უსმენდა.

_ სიზმრებს ყურადღება უნდა მივაქციოთ? _ იკითხა იოზეფმა, _ შეიძლება მათ მნიშვნელობა მივანიჭოთ?

მასწავლებელმა თვალებში ჩახედა და მოკლედ მიუგო: _ ყველაფერს უნდა მიექცეს ყურადღება, რამეთუ ყველაფრის ჩვენება შეიძლება; _ რამდენიმე ნაბიჯის შემდეგ კი მამობრივი მზრუნველობით ჰკითხა: _ რომელ სკოლაში გადახვიდოდი დიდი სიამოვნებით? ახლა გაწითლდა იოზეფი. სწრაფად და ხმადაბლა უპასუხა, _ ვფიქრობ, ვალდცელში. _ მასწავლებელმა თავი დაუკრა. _ მე ვფიქრობდი ამაზე. შენ ხომ იცი ძველი გამოთქმა: Gignit autem artificiosam...

კიდევ უფრო შეუწითლდა სახე კნეხტს და ყველა მოწაფისთვის კარგად ნაცნობი გამოთქმა დაასრულა: Gignit autem artificiosam lusorum gengtem Cella Silvestris გერმანულად: „ვალდცელი ხომ წარმოშობს რიოში მარგალიტებით მოთამაშეთა ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებულ ხალხს“.

მოხუცმა თბილი მზერა მიაპყრო: _ ცხადია, ეს შენი გზაა იოზეფ, შენ იცი, რომ რიოში მარგალიტებით თამაშს ყველა არ ეთანხმება. ისინი ამბობენ, ეს ხელოვნების შემცვლელია და მოთამაშენი ბელეტრისტები არიან, მართლაცდა, მათ სულიერ ადამიანებად კი არა, არამედ თავისუფალ, ფანტაზიორ და ხელოვნების მოყვარულ ადამიანებად მიიჩნევენ. შენ ნახავ, რაც აქ სინამდვილეა. იქნებ გაქვს საკუთარი წარმოდგენები რიოში მარგალიტებით თამაშის თაობაზე, რის გამოც შენ მას იმაზე უფრო მეტად მიენდობი, ვიდრე მისგან რამეს მიიღებ. და იქნებ პირიქითაც. თამაშს საფრთხეები გააჩნია, ცხადია. სწორედ ამიტომ გვიყვარს ჩვენ იგი. უსაფრთხო გზებზე მხოლოდ სუსტებს უშვებენ. შენ კი არასოდეს არ უნდა დაგავიწყდეს, რასაც მე ასე ხშირად გეუბნებოდი: _ ჩვენი დანიშნულებაა დაპირისპირებათა სწორი გარკვევა, ჯერ მხოლოდ დაპირისპირებათა, შემდეგ კი მათი როგორც ერთიანობის პოლუსების გარკვევა, ასეა რიოში მარგალიტებით თამაშთან მიმართებაშიც. ხელოვანი ბუნების ადამიანები ამ თამაშზე შეყვარებულები არიან, რადგან აქ ფანტაზია შეიძლება. მკაცრი სპეციალისტები ვერ იტანენ ამას _ აგრეთვე ზოგიერთი მუსიკოსიც გაურბის _ რადგანაც მას დისციპლინაში სიმკაცრის ის ხარისხი აკლია, რისი მიღწევაც ცალკეულ მეცნიერებებს შეუძლიათ. კარგი, შენ ამ დაპირისპირებას გაეცნობი და ერთ დროს აღმოაჩენ, რომ ეს ობიექტების დაპირისპირებები კი არაა, არამედ სუბიექტებისა, რომ მაგალითად, ფანტაზიორი ხელოვანი სუფთა მათემატიკასა და ლოგიკას იმიტომ კი არ არიდებს თავს, რომ აქედან რაიმე შეიცნო და რაიმე გამოარკვია, არამედ იმიტომ, რომ ინსტინქტურად იგი სხვა მხარეს იხრება. შენ შეგიძლია ამ ინსტინქტურ და ძლიერ მიდრეკილებებსა და ანტიპატიებს დაკვირვებით მიუხვდე ნაკლები სულიერების მქონე ადამიანთან. სინამდვილეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდ ადამიანებსა და აღმატებული სულის ადამიანებში ეს ვნებანი არ არის. თითოეული ჩვენგანი არის მხოლოდ ადამიანი, მხოლოდ მცდელობა, მხოლოდ გზაში მყოფობა. ის კი იქითკენ უნდა იყოს გზაში, საითკენაც სრულყოფილებაა, ის ცენტრისკენ უნდა ისწრაფვოდეს და არა პერიფერიებისკენ. დაიმახსოვრე: შეიძლება მკაცრი ლოგიკოსი ანდა გრამატიკოსი იყო და ამასთანავე ფანტაზიითა და მუსიკით სავსე. შეიძლება მუსიკოსი ანდა რიოში მარგალიტებით მოთამაშე იყო და ამასთანავე კანონისა და წესრიგისაკენ მიმსწრაფი. ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვგულისხმობთ და როგორიც ჩვენ გვსურს გახდეს, ჩვენი მიზანია. თუ მას შეეძლება ყოველ დღე თავისი მეცნიერება თუ ხელოვნება სხვა დანარჩენით შეცვალოს, იგი რიოში მარგალიტებით თამაშში ყველაზე უფრო კრისტალური ლოგიკის გამობრწყინებას შეძლებს და გრამატიკაში ყველაზე უფრო შემოქმედებით ფანტაზიას გამოავლენს. ჩვენ ასეთები უნდა ვიყოთ, უნდა შევძლოთ ყოველ საათში სხვა პოსტზე დადგომა, ისე რომ არ ვეწინააღმდეგებოდეთ და არც რაიმე გვაბნევდეს.

_ მგონია, ვხვდები, _ თქვა კნეხტმა, _ მაგრამ ისინი, რომლებსაც ძლიერი სიყვარული და ზიზღი იპყრობთ, უბრალოდ უფრო მგზნებარენი არ არიან, სხვები კი უფრო მშვიდნი და უფრო დამყოლნი?

_ ისე ჩანს, რომ მართალია, მაგრამ მართალი არ არის, _ გაეცინა მასწავლებელს, _ ადამიანები ყველაფრისადმი გულმოდგინებას, ყველაფერში სამართლიანობას რომ იჩენდნენ, მაშინ ცხადია, მათ სულიერი ძალის, სულიერი აღმავლობისა და სითბოს ნაკლულობა კი არ უნდა ჰქონდეთ, არამედ სიჭარბე. რასაც შენ მგზნებარებას ეძახი, სულიერი ძალა კი არ არის, არამედ სულსა და გარე სამყაროს შორის არსებული ხახუნია. ეს იქ არის, სადაც მგზნებარება ბატონობს, მისწრაფებისა და ლტოლვის ძალა არ არის ჭარბად, არამედ ის მიმართულია განკერძოებული და მცდარი მიზნისკენ, აქედან გამომდინარე ატმოსფეროში დაძაბულობა და სულის შეხუთულობაა. ვინც მისწრაფების უმაღლეს ძალას მიმართავს ცენტრისაკენ, ჭეშმარიტი ყოფიერებისკენ, სრულყოფილებისკენ, იგი ჩანს უფრო მშვიდი, ვიდრე განმცდელი, რამეთუ თავისი ვარვარების ალს მუდამ არ ხედავს, რამეთუ იგი, მაგალითად, კამათისას არ ყვირის და ხელებს არ იქნევს. მე კი გეტყვი შენ: ის უნდა ენთოს და იწვოდეს!

_ აჰ, ვინმემ რომ შეძლოს ამისი ცოდნა! _ წამოიძახა კნეხტმა, _ რომ არსებობდეს სწავლება, რაღაც მაინც, რასაც შეიძლება დასჯერდე! ყველაფრი ერთმანეთს ეწინააღმდგება, ყველაფერი ერთიმეორის გვერდით მიმდინარეობს, არსად არ არის სიცხადე, ყველაფერი შეიძლება ასე განიმარტოს, ანდა პირიქით, ისე. შეიძლება მთელი მსოფლიოს ისტორია როგორც განვითარება და პროგრესი ისე აიხსნას, და ასევე შეიძლება მასში დაცემისა და უაზრობის გარდა არაფერი დაინახოს კაცმა. მაშ, არ არსებობს ჭეშმარიტება? არ მოიპოვება ნამდვილი და კანონზე დაფუძნებული სწავლება?

მასწავლებელს ჯერ არასოდეს მოესმინა მისგან ასეთი მხურვალე საუბარი, მან ცოტა გაიარა და შემდეგ ისევ განაგრძო: _ არსებობს ჭეშმარიტება, ჩემო საყვარელო! მაგრამ „სწავლება“, რომელსაც შენ ელტვი, აბსოლუტური, სრულყოფილი და მხოლოდ განმბრძნობი, ასეთი არ არსებობს. შენც არ უნდა მიესწრაფვოდე მარტოდენ სრულყოფილ ცოდნას, მეგობარო, არამედ შენი თავის სრულყოფილად ქმნას, ღვთაებრიობა შენშია, და არა ცნებებსა და წიგნებში. ჭეშმარიტებით უნდა ცხოვრობდე და არა მხოლოდ მისი სწავლებით იფარგლებოდე. ბრძოლებზე გადაიტანე ყურადღება, სძლიე, იოზეფ კნეხტ, მე ვხედავ, ისინი უკვე დაიწყო.

გერმანულიდან თარგმნა მარიამ ქსოვრელი-ხართიშვილმა

Monday, March 21, 2011

когда возник термин "Южная Осетия"?

Статья из сборника «осетинский вопрос в Грузии»

(Оригинал статьи опубликован на сайте www.iberiana.wordpress.com; я счёл нужным и полезным перенести её на свой блог ещё и потому, что здесь автор в своих суждениях целиком и полностью основывается на труды русских и осетинских историков, что должно снять или серьёзно ослабить недоверие или предвзятое отношение со стороны русских и русскоязычных читателей, если они честно хотят разобраться в данном вопросе)

Сразу оговоримся, до XIX века в письменных источниках, как грузинских, так и русских и зарубежных, не зафиксировано ни одного факта использования в отношении Осетии определения "южная" или "северная". Он появляется в письменной продукции, правда изредка, с 30-х годов XIX века.

Подобные выводы позволяют сделать изданные современными осетинскими авторами сборники грузинских, русских и иностранных исторических свидетельств, документов и публикаций, составленные на основе статей, печатавшихся в русской и иностранной прессе XIX века, а также аналитико-библиографическое исследование дореволюционной грузинской прессы. Таковыми являются:

I. 1. "История Осетии в документах и материалах" (с древнейших времен до конца XVIII века), т. 1 (на рус. яз.), Цхинвали, 1962. Составители - проф. Г. Тогошвили и И. Цховребов. В сборник вошли 238 единиц грузинских исторических и литературных источников, отражающих в той или иной степени осетино-грузинские отношения с III века до н. э. до XVIII века включительно. Большинство документов сборника связано с поселением осетин в Шида Картли, в Двалетском самоураво (области). Здесь же грамоты, дарственные, сделочные, закрепляющие крепостнические отношения и напротив, освобождающие от них, выданные в свое время как грузинам, так и осетинам, документы, отражающие феодальные отношения осетин со своими помещиками - князьями Палавандишвили, Мачабели, Эристави и др.

Как и ожидалось, ни в одном из почти 240 источников не зафиксирован ни один факт использования в адрес Шида Картли, этого исторического края Грузии, названия "Южная Осетия".

2. "История Южной Осетии в документах и материалах" составитель И. Цховребов (на рус. яз.), т. II, Цхинвали, 1960.

Во II том вошли 398 архивных документов, отражающих 1800-1864 годы. Термин "Южная Осетия" использован здесь лишь в двух документах №№ 393, 394, связанных с народным образованием.

3. В третьем томе "Истории Южной Осетии..." (1961 г.) использованы 428 архивных материалов, датированных 1864-1900 годами. Термин "Южная Осетия" зафиксирован в 19 документах №№ 342-343, 347-348, 350-351, 356, 359, 363, 384-387, 391, 393, 395, 401, 404, 442.

Письменные источники, включенные в эти изданные в Цхинвали сборники, представляют собой перепечатанный архивный материал, хранящийся в Тбилисском и Петербургском исторических архивах и содержащий факты и явления, отражающие социальные, экономические, религиозные и образовательные условия жизни осетин на протяжении XIX века.

Таким образом, из 826 документов, помещенных в обоих сборниках, термин "Южная Осетия" встречается лишь 21 раз, все они без исключения связаны с деятельностью т. н. "Общества по восстановлению православного христианства на Кавказе", проводимой в Шида Картли среди осетинского населения в 1863-1900 годы. В частности, в них отражено обращение этим "Обществом" осетинского населения в христианское православие, принятие осетинского письма на основе русской графики и распространение грамотности среди осетин, перевод и издание духовного содержания книг, реставрация церквей и монастырей, пострадавших от времени, и строительство новых, переход богослужения на осетинский язык, открытие церковных и приходских школ, составление школьных программ и т. д.

Известно, какую великую роль играла церковь в проведении колониальной имперской политики царского правительства. Выдвигая на передний план интересы осетинского населения Шида Картли, церковь убивала двух зайцев: с одной стороны, она завоевывала симпатии осетин и внушала им мысль, что эта территория их собственная, а не грузинская, с другой же, - противопоставляла друг другу два народа, живущих на одной земле. Поэтому легко понять, почему густо населенный осетинами район Центральной Грузии в устах духовных пастырей стал звучать как "Южная Осетия".

Ввиду того, что из представленных в обоих сборниках документов, отражающих деятельность многочисленных государственных и общественных организаций Грузии XIX века, термин "Южная Осетия" зафиксирован лишь в материалах "Общества по восстановлению православного христианства", нетрудно сделать вывод, что именно последнее было одним из инициаторов в деле окрещения значительной части Шида Картли именем другого народа.

Здесь нельзя не отметить и то, что у руководителей Общества правда порой вырывалась из уст, и они прямо указывали, частью какой страны является окрещенный ими как "Южная Осетия" регион и как появился здесь осетинский этнос. В качестве примера приведем "годовые отчеты Общества" за 1867 и 1885 годы.

"Малоземельность, - читаем мы в отчете за 1867 год, - была причиной, что часть осетин с северного склона Кавказа переселилась на южный скат Кавказского хребта, в ущелья: Кударское, Большой и Малой Лиахви, Рехули, Ксани и ее притоков, принадлежащие преимущественно грузинским помещикам - князьям Мачабеловым и Эриставовым... Поселившись таким образом на помещичьих землях, осетины из свободных сделались крепостными людьми и имеют постоянные сношения со своими помещиками и с грузинским населением Горийского уезда" (Отчет Общества по восстановлению православного христианства на Кавказе, 1867, с ХХVI-ХХVIII).

"Джавское благочиние, - говорится в отчете за 1885 год, - обнимает 13 приходов, населенных исключительно осетинами, переселенными с более или менее давнего времени на южный склон Главного Кавказского хребта. Так как жителям Южной Осетии приходится вести постоянные сношения с грузинским населением, на землях которого и расположены осетинские аулы, то все осетины владеют грузинским разговорным языком".

II. "Периодическая пресса Кавказа об Осетии и осетинах" в 4-х книгах, 1981-1987 гг., Цхинвали (на рус. яз.), составитель проф. Л. Чибиров. Сюда вошли более 500 статей, корреспонденции, очерков и пр.

Какую картину в связи с интересующим нас вопросом дает изданный в Цхинвали четырехтомник, куда вошли публикации из газет, выходящих как в Тбилиси, так и во Владикавказе, - "Тифлисские ведомости", "Кавказ", "Новое обозрение", "Терек", "Казбек", "Тифлисский листок", "Тифлисский вестник", "Терские вестники", "Терские ведомости" и др.?

В четыре тома, составленных проф. Л. Чибировым, включено более 500 статей, очерков, корреспонденции, и термин "Южная Осетия" в адрес Шида Картли употреблен в них всего 13 раз. Поскольку публикаций не так уж много, коснемся каждой из них в отдельности, следуя хронологии. В частности, укажем, в каком контексте упоминается термин "Южная Осетия" в каждом из них.

1. "Письма из Осетии", без автора, "Тифлисские ведомости", 1830, №№ 72-86, всего семь статей, материал отражает действия карательной экспедиции России, направленные против восставшего осетинского населения Джавского района (руководитель генерал-майор Рененкамф), с 19 мая по 30 июля.

В серии этих статей впервые упомянут термин "Южная Осетия", под которым автор подразумевает Джавский, Кешелтский и Магран-Двалетский регионы Горийского уезда. Автор использует этот термин с целью четко очертить арену действий Рененкамфа в отличие от экспедиции генерала Иванэ Абхази, подавлявшего восстание осетин в исторической Осетии на противоположной стороне Кавказского хребта. Общее число осетинского населения зоны, названной "Южной Осетией", составляло 7200 человек.

Ясное подтверждение тому, что корреспондент "Тифлисских ведомостей" назвал горный район Шида Картли "Южной Осетией" по собственной инициативе, - следующий фрагмент из официального донесения графа Паскевича военному министру России Чернышеву от 23 мая 1830 года:

"Для усмирения горских народов осетинского и кистинского племени я признал нужным сделать две небольшие военные экспедиции. Первая направлена будет против осетин северной Карталинии (подчеркнуто нами - С. Л.) на южной стороне Кавказских гор; вторая - против тагаурцев на северной покатности оного хребта" (Акты, т. VII, с. 354).

2. Автор Ф. Натиев, "Из Южной Осетии", газ. "Кавказ", 1873, № 10. Статья представляет собой размышления по поводу названия села Ортеви, которое, по мысли автора, происходит от грузинского "орхеви". Здесь же автор отмечает, что прежде, чем осетины поселились в нем, оно составляло часть территории грузинского села Ванати.

3. Ф. Натиев, "Цхинвали",. газ. "Кавказ", 1873, № 36. "Цхинвали, - пишет автор, - с незапамятных времен считался торговым центром, как в Цхинвальском районе, так и во всей Южной Осетии". Говоря о населении города, он отмечает, что здесь имеется 600 дымов, среди них грузинских - 240, еврейских - 210 и 150 армянских семей, т. е. ни одной осетинской семьи.

4. Д. Лавров, "Заметки об Осетии и осетинах", журн. "Терские ведомости", 1874, № 20. Автор - коренной житель Владикавказа, педагог, хорошо знакомый с осетинской историей. Очерк посвящен вопросам истории, культуры и этнографии Осетии. "По своему топографическому расположению, - пишет автор, - Осетия разделена на две части - Северную или равнинную Осетию и южную или горную Осетию". Южной или горной Осетией он называет территорию Нармамисонской котловины, т. е. историческое Двалети, а Северной Осетией - историческую Осетию.

5. Анонимная корреспонденция под названием "Из Южной Осетии", газ. "Терек", 1883, № 30.

Идет Великий Пост, но для южных осетин круглый год - пост, потому что экономически они очень бедны.

6. Корреспонденция под названием "Из Южной Осетии", газ. "Терек", 1883, № 38. "В селе Ортеви, - читаем мы в ней, - в возрасте 140 лет скончался народный сказитель Реваз Алборов".

7. Дигорон, "О Владикавказской женской гимназии", газ. Казбек", 1889, № 488. Статья направлена против решения попечителя Терского учебного округа о переводе Владикавказской женской гимназии в г. Цхинвали. По мнению автора, "в результате этого это учебное заведение в Южной Осетии номинально будет осетинским, в действительности же в нем будут получать образование молодые грузинки, так как осетин в этом городе нет".

8. А. Гатуев, "Христианство в Осетии", газ. "Терская ведомость", 1891, № 15.

Автор делает исторический экскурс в прошлое Осетии и предлагает читателю весьма оригинальное соображение: "В результате внутренних раздоров Осетия утратила самостоятельность, после чего последовало ее разделение на Северную и Южную Осетию. Первой завладел Тамерлан, второй - Грузия".

9. А. Атаев, "Осетинские обычаи", газ. "Новое обозрение", 1893, № 3121. В статье осуждается порочный обычай выбора "мамасахлиси" (старосты, старейшины) в Южной Осетии.

10. М. Хетагуров, "Образование в Южной Осетии", газ. "Тифлисский листок", 1900, № 295. В статье идет речь о педагоге Фоме Чочиеве, открывшем в селах Ортеви и Джава грузинские школы для осетинских ребят.

11. Коста Хетагуров, "Особа", журн. "Кавказский вестник", 1902. Это пространный этнографического характера очерк, в котором Южная Осетия упоминается однажды в следующем контексте: "Горох и картофель попадали в Нарскую котловину из Грузии и Южной Осетии".

12. Саукудзи, "Некоторые сведения о письменности осетин и других горцев", газ. "Казбек", 1903, № 1532.

Статья посвящена истории возникновения осетинской письменности. Речь идет о заслугах П. Услара в этом деле, подчеркивается, что "он уделял большое внимание делу изучения юго-осетинского диалекта осетинского языка."

13. А. Атарбегов, "Письмо из Южной Осетии", журн. "Голос Кавказа", 1909, № 74. В статье речь идет об аграрном положении и малоземельности в "Южной Осетии".

Кроме рассмотренных выше материалов в четырехтомнике, подготовленном проф. Л.Чибировым, встречается немало других публикаций, посвященных различным наболевшим вопросам осетинского населения Шида Картли. Но поскольку речь в них идет не о "Южной Осетии", а о жителях Горийского уезда вообще, мы не посчитали целесообразным заострять на них внимание.

III. "Осетины глазами русских и иностранных путешественников" (ХIII-ХIХ вв.), составитель - проф. Б. Калоев (на рус. яз.), 1968 г., Орджоникидзе. Это сборник, в который вошли высказывания русских и иностранных авторов ХIII-ХVIII вв. об Осетии.

В сборник включены работы до тридцати европейских и русских авторов ХIII-ХVIII вв. - Рубрука, Барбаро, Ламберта, Шардена, Гюльденштедта, Клапрота, К. Коха, Е. Зичи и др., в которых содержатся значительные сведения об историко-этнографической, политической, экономической и религиозной жизни Осетии, ее исторических провинций - Дигории, Алагири, Куртатии и Тагаурии. А также сведения о физико-географическом их положении и т. д.

Из трудов названных авторов составитель приводит большое количество справок о социальном положении осетинского населения исторического Двалети и Шида Картли.

Термин "Южная Осетия" зафиксирован лишь у одного автора - К. Коха (1809-1879).

По словам проф. К. Коха (1836-1838), Осетия условно может быть разделена на три части - северную, среднюю и южную. "Южной Осетией" он называет территорию, охватывающую верховья рек Большой и Малой Лиахви, Ксани, а также Магран-Двалети.

"Жители южных склонов Брутсабсели с древних времен находились под властью грузинских царей, грузины называли их двали, а их страну Двалети. Возможно, что они не относятся к имени осетин, а принадлежат по-видимому даже к грузинам. Поскольку Тимур оттеснил в горы осетин, некогда населявших равнину около Малки и верхнего течения Кубани, они подчинили себе двалов, которые с тех пор переняли и язык осетин". (Б. Калоев, "Осетины глазами русских...", с. 244).

IV. "Аналитическая библиография грузинских журналов и газет", многотомник, Тбилиси, СПб, 1914, Тбилиси 1947-1969.

Проследим теперь, как часто на страницах грузинской периодики Шида Картли называлась "Южной Осетией".

В 1852-1915 годы на страницах более чем тридцати грузинских газет и журналов - "Иверия", "Дроэба", "Квали", "Цискари", "Цнобис пурцели" и др. - термин "Южная Осетия" использован лишь дважды. Обе статьи опубликованы в газете "Дроэба" и подписаны неким Георгием Чочишвили (тот же "осетин Чо-швили").

Первая статья "Южная Осетия - заметки путешественника" опубликована в номере "Дроэба" от 14 апреля 1883 года и содержит впечатления от путешествия по Цхинвали, Ванати, Ортеви и Лековани.

Во второй статье "Голос из Южной Осетии", опубликованной в "Дроэба" 23 июня 1884 года, Г. Чочишвили жалуется на затянувшееся строительство мостов через Лиахви и у села Тирдзниси.

Разумеется, перечисленные нами газеты и журналы широко освещали наболевшие вопросы этнографии, культуры и образования в Шида Картли, в том числе, конечно, и осетинского населения. Но по понятным причинам, они выходят за круг наших интересов, и поэтому мы не посчитали обязательным останавливаться на них.

V. Акты археологической комиссии Кавказа, т. I-ХII, Тбилиси, 1864-1917 г. г.

Содержат публикации более десяти тысяч ценных исторических документов на грузинском, арабском, русском, персидском и турецком языках по истории народов Кавказа и Ближнего Востока с 1392 по 1862 годы.

Стоит особо отметить, что в этом многотомном издании "Южная Осетия" зафиксирована только один раз, в частности в тексте проекта "Временного комитета по устройству комиссии восстановления христианства на Кавказе", датированном 9 июня 1860 года.

"Комитет заключил, - читаем в документе, - что все внимание теперь следует обратить на восстановление и упрочнение христианства там, где оно только в упадке, именно: в Самурзакано, Сванетии, Южной Осетии, у тушин, пшавов и хевсуров, откуда свет христианства впоследствии проникнет в Абхазию, к балкарцам и карачаевцам, в Северную Осетию, к кистинцам и другим чеченским племенам (Акты, том XII, стр. 1357).

Большой интерес представляет вопрос о том, как был понят термин Северная Осетия в период его возникновения в официальных документах: "Карачаевцы, уруспаевцы, чеченцы, хуламцы, безинчиевцы и малкарцы называют себя осетинами, что составляет Северную Осетию (Акты, т. VIII, стр. 466).

Следует отметить и то, что названные выше все без исключения издания снабжены указателями лиц, а также географическими и предметными указателями, что облегчает заинтересованному читателю ориентироваться во внесенных в них материалах.

Коротко остановимся на вопросе административного деления Восточной Грузии в период всего правления России, который непосредственно связан с темой нашей статьи.

Вновь введенное русское правление разделило в 1802 году Восточную Грузию на пять административных единиц: Горийский, Душетский, Телавский, Сигнахский и Лорийский уезды.

В 20-е годы вводятся новые административные единицы: губерния, округ, дистанция, участок и т. д.

В 1826 году на базе горных селений Телавского уезда была сформирована "Туш-пшав-хевсурская дистанция", а в 1830 году на основе осетинских сел Горийского уезда - "Осетинский участок", разделенный на четыре района: Джава-Чесельтский, Кошка-Рокский, Магран-Двалетский и Ксанско-Жамурский.

С 10 апреля 1840 года было принято новое административное деление. Кавказ был поделен на две единицы: Грузино-Имеретинская губерния и Каспийский округ. В 1842 году для управления горной Грузией было образовано два округа: Туш-пшав-хевсурский и Осетинский.
Однако вскоре стало ясно, что и новое управление неприемлемо для властей. В 1843 году "Осетинский округ" был разделен на две части: Осетинский и Горский округа. В первый вошли осетинские села, ранее входившие в Горийский уезд в виде Нарского, Джавского и Магран-Двалетского районов с центром Джава, во второй же - гудамакарские, мтиульские и хевсурские села, лежащие вдоль Военно-Грузинской дороги с центром Квешети.

Чтобы яснее представить себе, за счет какой территории Шида Картли был выделен т. н. "Осетинский округ", рассмотрим его границы на "Кавказской генеральной карте", изданной в 1847 году (схема № 1).

Если сравнить территорию бывшей "Южной Осетии" с границами надуманной царским правительством этой административной единицы, то увидим, что она включает в себя восточную часть Цхинвальского района, верховья Малой Лиахви (историческое Магран-Двалети), Джавский район и Нар-Мамисонскую котловину, лежащую по ту сторону Кавкасиони (историческое Двалети).

В рамки округа не входил не только Цхинвали, но и Ахалгори (позднее Ленингорский район), а Кударо-Мамисонский район относился к Рачинскому уезду. Таким образом, даже неосведомленному читателю видно, что "Осетинский округ" включал в себя лишь треть территории т. н. Юго-Осетинской области.

19 июня 1859 года весь Кавказ, а в частности, административно-территориальное разделение горного населения Восточной Грузии претерпевает радикальные изменения. "Туш-пшав-хевсурский округ" переименовывается в Тианетский округ, а "Осетинский округ" упраздняется и присоединяется к Горийскому уезду, который отныне называется Цхинвальским полицейским участком (сабокауло). Неизменным остался лишь Горский округ, просуществовавший до 1867 года.

Параллельно и на Северном Кавказе происходят радикальные перемены. В частности, в центральной его части формируется Терский округ, в котором помимо Владикавказского округа объединяются северная часть бывшего Осетинского округа Горийского уезда, Нар-Мамисони и Заки или историческая грузинская провинция Двалети, то есть под предлогом улучшения управления горским населением от Грузии отторгается принадлежавшая ей территория, что нарушает естественную историческую границу Грузии с севера, с древнейших времен проходившую через главный перевал Центрального Кавкасиони.

Примечательно и то, что Осетинский округ на протяжении 16 лет своего существования имел трех управителей - Левана Чолокашвили (1843-1848), Давида Кобулашвили (1848-1853) и Закария Авалишвили (1854-1859).

Тут же добавим, что прежде, чем в северной Картли осетинские села были объединены в т. н. "Осетинский участок" (1830), по древней традиции ими управляли грузинские правители: в Меджуда - дворянин Георгий Бегиашвили, в ущелье Малой Лиахви - дворянин Гогия Пурцеладзе, в Магран-Двалети - дворянин Наскида Зардиашвили и т. д.

Если термин "Осетинский округ" формально еще оправдывал себя, пока в него входило Двалети, ибо эта исконно грузинская провинция в XIX веке уже представляла собой сплошь осетинский регион, то после того, как она незаконно была передана Терскому округу, это название полностью утратило всяческое основание. Именно поэтому, наверное, с этого времени, т. е. с 1860 года этот термин справедливо становится достоянием истории. И политическое понятие "Осетинский округ" законно перемещается на Северный Кавказ.

Тут же надо отметить, что отторжение Двалети от Тифлисской губернии наместник царя на Кавказе А. Барятинский мотивировал тем, что этот район ближе к Владикавказу, и в зимних условиях им легче управлять оттуда.

Что касается вопроса об исторической принадлежности Двалети, приведем высказывания некоторых официальных лиц и представителей научных кругов, относящиеся к дореволюционному времени.

Из донесения подполковника Симоновича главноуправляющему от 5 марта 1802 года относительно северной границы Грузии:

"К северу окружаются они Кавказским снеговым хребтом, за которым живут осетины уездов Нара, Заха и Згубири, подвластные же Грузии; к востоку осетинцами-же, расположенным по р. р. Меджуди и Ксани, а к западу имеретинской провинциею Рачи" (Акты, 1, с. 504, 1802).

"Общества Нари, Мамисонское, Заканское и Зругское с древних времен были подвластны Грузии и только в недавнее время присоединены административно к Терской области" (Красницкий, Кое-что об осетинском округе, газ. "Кавказ", 1865, № 32, 29/IV).

"Туальцы входили в состав населения Грузинского царства и находились в крепостной зависимости от грузинских тавадов, причем если некоторые из них и добивались привилегированного положения, то это происходило исключительно по пожалованиям от грузинских царей" (В. Линден, Высшие классы Кавказского края, исторический очерк, Тб., 1917).

"Двалети" (Нар-Мамисонская котловина) во все средневековье входила в состав Грузии. После присоединения Восточной Грузии к России она входила в Тифлисскую губернию и лишь в 1859 году была присоединена Владикавказскому (осетинскому) округу" (Очерки истории Юго-Осетинской АО., т. 1, 1985, с. 120).

Термин "Южная Осетия" был чужд не только грузинскому населению, но и самим жителям исторической Осетии, что подтверждается высказываниями многих исследователей. "После того, пишет В. Чудинов, как южный склон хребта вполне заселился, и прекратилось переселение северных осетин, последние потеряли с южными всякие сношения и, находясь в таком положении целые века, как бы забыли своих соплеменников и даже перестали их именовать, как называли себя самих "осами" или "иронами", а дали им название "туалта". Вероятно происходящее от извращенного слова "Двалетия". Впрочем, и сами южане не называли себя осами, а усвоили себе именование "дзау" - будто бы, по сказаниям некоторых, от слова "Джави". (В. Чудинов, Окончательное покорение осетин, Кавказский сборник т. XII, 1889 г., стр. 76-77).

А вот что писал Е. Г. Вейденбаум (1845-1918), известный кавказовед:"Южные или закавказские осетины известны у северных под именем туальт" (Вейденбаум Е. Г. "Путеводитель по Кавказу". 1885, Тб.).

Мы не будем здесь доказывать, что грузины на земле Шида Картли были автохтонами, это подтверждено многочисленными историческими источниками и трудами современных историков, но ограничимся соображениями некоторых русских и осетинских авторов, наших современников, по поводу компактного проживания осетин в этой исторической провинции.

"Ироны, - писала археолог Е. Пчелина, - загнанные в узкие и бесплодные ущелья южного склона Кавказского хребта, всю свою жизнь в этих местах неуклонно гонимые голодом, стремились вниз, к устью Большой Лиахви, к широким полям Грузии" (Е. Пчелина, Краткий историко-археологический очерк... сб., Юго-Осетия, 1924, с. 238).

"На территории Юго-Осетии, - отмечал Г. Чурсин, - осетины являются сравнительно недавними пришельцами. Раньше здесь обитал другой народ, оставивший память о себе в географических названиях многих мест... Относительно заселения Южной Осетии в памяти народной сохранились следующие предания, записанные нами в сел. Кусджита (Кошки) со слов 94-летнего Макси Содтиева. В район Кусджита первым пришел с севера Урызмаг со своим братом Корти.

Урызмаг поселился здесь, и у него родился сын Гаглой, от которого пошел род Гаглоевых. Затем родились Габара и Санако. Габара поселился потом в Мзивском ущелье, а Санако (от него пошел род Санакоевых) - в Джаве. Место поселения Урызмага от слов "куст" - бойница стало называться Кусджита, грузины же называли его "Кошки" - башня, и под этим названием оно значится на карте" (Г. Чурсин, Осетины, сб., Юго-Осетия, 1924, с. 133-137).

"Осетины, - писал профессор права В. Б. Пфаф, - закавказские, все помнят, переселились сюда с севера... Жители Магран-Двалети большею частью ведут свое происхождение от куртатинцев, среди которых до сих пор имеют родственников. Земля верхних частей Лиахвского ущелья принадлежит большей частью кн. Эристави.

Джавцы большей частью вышли из северной Осетии, мы встречаем у них много сходного с жителями последней страны, приемущественно с мамисонцами" (В. Б. Пфаф, Этнологические исследования об осетинах, Сб. свед. о Кавказе, № 2).

И под конец приведем соображение упомянутого выше осетинского ученого И. Калоева относительно расселения осетин в Шида Картли и Кахети: "Гонимые земельным голодом и нищетой, осетины переселялись на юг, в предгорные районы. Время переселения осетин в долину р. Ксани относится приблизительно к XVIII веку.

В течение XIX века большое число осетин обосновалось в Душетском и Горийском районах Грузии, в начале XX века на территории верхней и нижней Кахети возникло более 30 осетинских населенных пунктов. Эти осетины обосновались на княжеских землях" (Б. Калоев, Осетины, М., 1967, с. 58-61).

С целью иллюстрации своих соображений проф. Калоев приводит демографическую карту расселения осетин в XV-XIX веках как на Северном Кавказе так и в Грузии (схема №2).

Как мы убеждаемся, на карте, составленной проф. Калоевым, границы компактного поселения осетин в XIX веке в Шида Картли не превышают 1/3 части территории т. н. Южной Осетии, что радикально противоречит теоретикам из "Адамон Ныхаса", и наверное стало причиной изъятия этой карты из второго издания (1982 г.) книги осетинского автора.

А вот, что писали некоторые русские ученые XIX века, связанные своей исследовательской деятельностью с историей и культурой кавказских народов и имевшие свой взгляд на месторасположение исторической Осетии, а также на возникновение осетинского населения в Грузии.

Акад. Николай Федорович Дубровин (1837-1894):

"Малоземельность была причиной, что часть осетин переселилась на южный склон Гл. Хребта и добровольно отдала себя в кабалу грузинских помещиков. Заняв ущелья Большой и Малой Лиахви, Рехулы, Ксани и ее притоков, осетины стали крепостными князей Эриставовых и Мачабеловых. Эти переселенцы и составляют население так называемых южных осетин и, в свою очередь, делятся также на многие общества, называемые по именам ущелий, ими обитаемых. Так, они делятся на ксанских, лиахвеких, гудушаурских, маграндвалетских, джамурских и других. Много осетин поселилось в Мтиулетском и Хевском ущелье" (Н. Дубровин; История войны и владычества русских на Кавказе, т. 1, с. 187, СПб., 1871).

Кавказовед Леонард Петрович Загурский (1827-1891):

"...В северной части Душетского уезда живут и осетины. Гораздо больше их в Горийском уезде, которого почти вся северная часть занята ими. Они переселились туда еще в отдаленное время из-за северного склона Кавказского хребта. Под власть России достались первоначально те осетины, которые живут в верхнем течении Лиахви, вследствие чего страна, расположенная по этому течению реки, и была названа Осетинским округом. Но коренная Осетия находится по северному склону Кавказского хребта, осетины живут и в Раче" (Л. Загурский, Административные отделы Кавказского края, известия Кавказского отдела, Тб., 1877-78, с. 118).

Искусственное придание Шида Картли названия "Южная Осетия" подтверждается и тем, что в научных трудах кавказоведов последующих поколений этот термин так и не получил утверждения.

Одним из ученых, неоднократно посещавших Кавказ с научной целью, является проф. П. Уварова (1840-1924), блестящий знаток осетинской материальной культуры. В своих трудах она уделяет большое внимание и Грузии, в частности историческому прошлому Шида Картли, находящимся на ее земле памятникам архитектуры (Окона, Тири, Тбети и др.). Что касается термина "Юго-Осетия", она ни разу не использует его в адрес Шида Картли.

Движение за объединение осетин Шида Картли в одну административную единицу и укоренение термина "Южная Осетия" получило размах после Февральской революции 1917 года.

15-17 декабря 1917 года в Цхинвали состоялся т. н. "съезд делегатов Южной Осетии", который, избрав самозванный "национальный совет Южной Осетии", потребовал от грузинского правительства создания уездной административной единицы.

2-8 марта 1918 года в Цхинвали состоялась сессия "национального совета Южной Осетии", поставившая вопрос о создании независимой административной единицы и потребовавшая разрешения на формирование независимого осетинского полка. Совет этот, полностью состоявший из большевиков, представил в 1919 году правительству Грузинской Демократической республики новый проект, в котором была высказана претензия на объединение в одну административную единицу осетинских сел Горийского, Душетского, Рачинского и Шорапанского уездов.

[К а р т а]

28 марта 1920 года постановлением т. н. Юго-Осетинского национального совета был созван новый самозванный "революционный комитет Юго-Осетии", т. е. ревком, объявивший столицей город Цхинвали, город, в котором проживало всего несколько осетинских семей.

Кто направлял это осетинское движение в Шида Картли, хорошо видно из того факта, что 28 октября 1920 года Кавказское бюро ЦК РКП (б) в присутствии осетинских делегатов рассмотрело вопрос "О присвоении Юго-Осетии автономии" (Е. Джиоева, "Борьба трудящихся Южной Осетии за ликвидацию культурной отсталости", Тбилиси, 1971, с. 8). И это происходит после того, как РСФСР официально признала Грузинскую Демократическую Республику договором от 7-го мая 1920 г., ее территориальную целостность, обязуясь не вмешиваться во внутренние дела Грузии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Данные исторических и литературных источников с древних времен до VIII века, опубликованных осетинскими учеными Г. Тогошвили и И. Цховребовым (Цхинвали 1962 год), еще раз доказывают, что упоминание "Южной Осетии" в адрес Шида Картли или Самачабло не подтверждаются ни в одном письменном документе до XIX века.

Среди многочисленных государственных и общественных организаций, представленных в двухтомнике, составленным И. Цховребовым, "Южная Осетия" зафиксирована только в документах "Общества восстановления православного христианства на Кавказе" (1860-1900), что лишний раз свидетельствует о приоритете этого общества в деле присвоения солидной части территории Шида Картли названия чужой страны.

В кавказской русской периодической прессе, в более чем в 500 публикациях, посвященных вопросам истории, этнографии и быта осетин, публиковавшихся на протяжении 90 лет, с 1828 по 1915 годы, термин "Южная Осетия" встречается тринадцать раз со следующими интервалами - в 1830, 1873, 1883, 1891, 1900, и 1909 годах.

Не менее интересно, что на страницах грузинских журналов и газет за шестьдесят лет, с 1852 по 1913 годы, термин "Южная Осетия" зафиксирован лишь дважды.

Несомненно, о многом говорит факт использования терминов "Северная" и "Южная" Осетия только по одному разу в многотомных "Актах археологической комиссии", включающих более десяти тысяч документов по истории народов Кавказа и Ближнего Востока с 1392 по 1862 годы.

Исходя из всего этого, можно утверждать, что первое появление в официальных документах "Южной Осетии" (1860 г.) является началом внедрения этого этнического термина в географический лексикон тогдашней России.

Не исключено, конечно, что в некоторых архивных материалах и в дореволюционной периодической прессе можно найти еще отдельные случаи употребления термина "Юго-Осетия" в адрес Шида Картли, но они никак не подтверждают закономерности его использования в отношении этого исторического уголка Грузии.

После вышесказанного вполне понятно, почему этнический термин "Южная Осетия" чужд таким крупным кавказоведам, какими были академик Н. Дубровин, профессора М. Ковалевский, В. Миллер, П. Уварова, Л. Загурский, для которых Осетия - страна находящаяся за Главным хребтом Кавказа, а появление осетинской диаспоры в Шида Картли - следствие малоземелья и исторических невзгод, обрушившихся на страну иронов в ХVII-ХIХ в. в.

Факт формирования на базе горных сел Восточной Грузии дистанций, а затем округов следует оценивать как часть захватнической политики, проводимой русским правительством по отношению к горскому населению.

Учреждение в 40-х годах XIX века на территории Грузии Осетинского округа, носящего название другой страны, представляло собой практическое осуществление далеко идущих политических планов - "разделяй и властвуй". В нужное время "Осетинский округ" должен был стать плацдармом для разжигания конфликта между грузинами и осетинами. Об этой политике царского правительства упоминает в своем труде осетинский ученый и политический деятель А. Галазов. "С одной стороны, царизм не желал, чтобы южные осетины полностью растворились в грузинском народе, на всякий случай Южную Осетию хотели сохранить как своеобразный плацдарм, с которого также можно было бы давить на строптивых грузинских правителей" (Галазов А., "Народы-братья. Языки-братья", Орджоникидзе, 1987).

Юридически термин "Южная Осетия" был узаконен ЦИК и Советом народных комиссаров Грузии в апреле 1922 года декретом № 2, согласно которому древнейшая провинция Грузии без каких бы то ни было исторических и правовых оснований объявлялась "Юго-Осетинской автономной областью". Декрет представлял собой вознаграждение за службу, которую сослужили большевики-осетины Шида Картли Центру, по его же наущению трижды подняв в 1918-1920 гг. восстание против Грузинской Демократической республики и способствуя оккупации последней Красной Армией России.

Осетины, живущие на территории Грузии, никогда не создавали ни независимой, ни зависимой собственной политической единицы.

Никогда не существовало двух Осетий, как не существовало двух Франций, двух России, двух Украин и т. д. Истории известна лишь одна Осетия и ее южная граница проходит по вершинам Центрального Кавказского хребта.

СОЛОМОН ЛЕКИШВИЛИ

Примечание Ираклия Хартишвили: Я хочу выразить огромную благодарность автору статьи за квалифицированное рассмотрение вопроса о возникновении термина «южная Осетия», за то, что в своей работе он использовал сочинения наших оппонентов – русских и осетинских учёных, чиновников, путешественников, за то, что он обильно приводит цитаты и исторических документов, что я думаю, честный и внимательный читатель оценит по достоинству. Однако в трудах наших грузинских авторов существует сильная тенденция не смотреть на себя с критикой, когда речь идёт именно о русско-грузинских отношениях. Мы много говорим о колониальном гнёте грузинского народа со стороны царских властей, однако деятельность Ильи Чавчавадзе (Св. Ильи Праведного) должна нам указывать и на то, что если бы он стал нарушать законы Российской Империи (РИ), то его бы стали преследовать, сажать в тюрьму и т. п., однако царские власти этого не делали. А если законы РИ позволяли грузинским общественным и политическим деятелям служить на благо своего народа, то и мы должны по достоинству это оценить.

Ещё у нас широко известно, что в 80-ых годах XIX столетия заметно усилилась реакция со стороны царского правительства, что стало выражаться в притеснении преподавания грузинского языка в Тифлисской духовной семинарии и других учебных заведениях, против чего активно выступали Св. Илья Праведный, Яков Гогебашвили и другие грузинские деятели; и у нас особое внимание обычно заостряется именно с такого направления. А чем была вызвана эта реакция властей, об этом либо ничего не говорят, либо говорят так, между прочем, что реакция пошла после убийства в Петербурге революционерами императора Александра II. А ведь это был государь, который провёл основательные реформы во внутренней жизни РИ, которые наверно и дали широкое поле деятельности тем же грузинским патриотам, тем же либерально настроенным кругам, и как отблагодарили ему те же самые грузинские деятели, или как отблагодарили его российские либералы и революционеры. И что удивительно в том, что сын убитого венценосца, Александр III ужесточил режим в государстве и ограничил определённые свободы, хотя и в чём то наверно перегнул палку.

Кроме того, мы, точнее верующая часть нашего грузинского общества, сегодня с интересом читаем сочинения русских святых отцов XIX столетия, Святителя Игнатия (Брянчанинова), Митрополита Филарета (Дроздова) Московского и Коломенского, Святителя Феофана Затворника, Св. Праведного Иоанна Кронштадтского. А ведь они в этой жизни были патриотами своей родины России и российского государства и в своих сочинениях писали и о вредном влиянии западного разврата, безбожия и многих западных идеологий на православных людей, о необходимости бодрствования души во избежание этих пагубных влияний. И они жили и служили именно в ХIХ столетии и в начале ХХ, а какую пользу взяло от их учения тогдашнее грузинское общество? Почти никакого, наоборот оно головой погрузилось в антихристианское учение марксизма и активно поддерживало партию социал-демократов, и теперь мы удивляемся почему на нас идут столько несчастия и испытания; а мы сами наваливаем их на свою голову.

В конце хочу обратить внимание читателей на одно место из статьи Соломона Лекишвили где он говорит следующее: «Учреждение в 40-х годах XIX века на территории Грузии Осетинского округа, носящего название другой страны, представляло собой практическое осуществление далеко идущих политических планов - "разделяй и властвуй". В нужное время "Осетинский округ" должен был стать плацдармом для разжигания конфликта между грузинами и осетинами. Об этой политике царского правительства упоминает в своем труде осетинский ученый и политический деятель А. Галазов. "С одной стороны, царизм не желал, чтобы южные осетины полностью растворились в грузинском народе, на всякий случай Южную Осетию хотели сохранить как своеобразный плацдарм, с которого также можно было бы давить на строптивых грузинских правителей" (Галазов А., "Народы-братья. Языки-братья", Орджоникидзе, 1987)». Я согласен с господином Лекишвили в том, что «сохранение осетинского плацдарма» для давления в нужное время на грузинских правителей, вещь нехорошая, однако разве эта сама «строптивость грузинских правителей» вещь хорошая? Ведь пехотный полк российских войск под начальством генерал-майора Лазарева вошёл в Грузию в конце ноября 1799 года на основе Георгиевского трактата и неоднократных просьб царей Ираклия II и Георгия ХII, а в июле 1800 года царевич Александр, приёмный брат царя Георгия, ушёл в Иран к сыну шаха Аббасу-мирзе, который под руководством британских военных советников обучал свои войска в Тебризе и готовился к вторжению в Грузии; а братья его, царевичи Иулон, Вахтанг, Фарнаоз и вдовствующая царица Дарья в самой Грузии подстрекали народ к неповиновению царю Георгию и его российским покровителям. А причиною такой «строптивости» царицы и её сыновей было борьба за занятие грузинского престола после смерти тяжело больного царя Георгия, а вовсе не экспансионистские устремления России. В сентябре того же 1800 г. поблизости селения Сагареджо всё таки состоялось сражение, в котором русские полки под командою генералов Лазарева и Гулякова, при поддержке верных царю Георгию грузинских сил победили войска сыновей царицы Дарии и Омара-хана аварского. А ведь это всё было до воссоединения восточной Грузии с Российской Империей, которое произошло почти через полгода после этого сражения. И в последующие годы было много строптивости в поведении грузинской знати; я не говорю, что во всём были виноваты мы, грузины, а русские же во всём были правы, ошибались и дров наломали обе стороны, и по этому нам необходимо во всём честно и правдиво разобраться, где ошибались и нынче тоже ошибаемся, принести извинения и стараться дальше шагать уже по возможности без серьёзных ошибок.

Sunday, March 13, 2011

Письма к госпоже Н. А. Нарочницкой по вопросу русско-грузинских отношений

Уважаемая Наталья Алексеевна.
Поздравляю вас с новым годом и Рождеством.

Пишет вам бывший сотрудник аппарата Парламента Грузии Ираклий Хартишвили. Я в аппарате Парламента Грузии работал с декабря 1993 г. по февраль 2007 г., где занимался изучением теории и практики военного строительства США и других государств Запада в основном по материалам журнала «Зарубежное военное обозрение», а также и по другим источникам. До этого мы с друзьями основали военно-исторический журнал «Мхедари» (что по русский означает воин или всадник), в конце 1990 г., где я и стал изучать строительство вооружённых сил США, публиковал статьи как для журнала, так и для Парламента Грузии и других органов власти.

В конце 1997 г. мне дали для изучения две темы: 1) военно-стратегическое положение вокруг Грузии и 2) какими должны быть вооружённые силы Грузии для обеспечения обороноспособности страны. По первому вопросу постепенно становилось ясно, что в течении 90-ых годов, на фоне сокращения большинством стран НАТО своих военных расходов, вооружённых сил и вооружений, руководство Турции продолжало увеличение военных расходов, а США и Германия оказывали ей военно-техническую помощь в укреплении турецких вооружённых сил, явно превосходящих своими возможностями требования оборонной достаточности. По второму же вопросу было ясно, что в сравнении с вооружёнными силами малых нейтральных государств Европы – Финляндии, Швейцарии, Швеции, квоты бронетанковой техники и полевой артиллерии для Грузии (а также Азербайджана и Армении): не более 220-ти боевых танков, 220-ти боевых бронированных машин и 285-ти единиц полевой артиллерии, явно недостаточны для строительства сухопутных войск, способных к защите территории и государственного суверенитета Грузии. Для сравнения, по данным лондонского международного института стратегических исследований, Швейцария в 2000 г. имела на вооружении 556 боевых танков, 1538 бронированных машин (боевых и боевого обеспечения), 1092 орудий полевой артиллерии и миномётов, 154 боевых самолётов и др., а на вооружении Финляндии насчитывалось 230 боевых танков, 1063 бронированных машин (боевых и обеспечения), 1937 единиц полевой и береговой артиллерии, 64 боевых самолётов, 9 ракетных катеров, 10 минных заградителей, 13 тральщиков и другого вооружения, и т. д.

Обо всём этом, Слава Богу, вырисовывалась более или менее ясная картина, и я стал говорить руководству парламентского комитета по обороне и безопасности, а также публиковать статьи с весны и лета 1999 г., однако власти Грузии, оглядываясь на своих западных советников и покровителей, не желали продвигать эти насущные для Грузии вопросы, а отговаривались разными предлогами, также и политически активные группы грузинского общества, которые свою активность ставили на службу западных интересов и питались из западных фондов. С этого времени я и стал задумываться о наших отношениях с Россией, тем более, что я с мая 1992 г. стал членом Грузинской Православной Церкви (до этого был некрещёным) и постепенно становился православным, как мог. Кроме того, в марте 1999 г., когда у меня, проамериканский настроенного исследователя, возникли вопросы относительно бомбёжек самолётами США и других стран НАТО Сербии, то один священник объяснил мне антихристианскую сущность правящих кругов Запада и дал почитать книгу Н. Добролюбова «Тайные общества XX века», кроме того я потом читал книги Г. Емельяненко «Русский апокалипсис и конец истории», митрополита Иоанна (Сничева) «Последняя битва», сборник «Россия перед вторым пришествием» и др. И все они давали мне ответы на определённые вопросы и сомнения, которые имелись или возникали у меня относительно США и других западных государств. Хотя по отдельным вопросам (из истории русско-грузинских отношений) возникали у меня сомнения и к этим русским авторам и их сочинениям.

Кроме того, в начале 2003 г. на сайте «Песни русского Воскресения» я познакомился с мыслями, болью и чаяньями православно-патриотической части русского общества, которые стали близки и мне, любящему свою родину православному грузину, хотя были и остаются многие причины бросающие тень на эти чувства и чаянья, как из истории русско-грузинских отношений, так и из времён Советского Союза. Однако натиск с запада очевидно показывает нам необходимость того, что бы мы держались вместе конечно, по моему разумению, вокруг России, как, например, Запад держится вокруг США. Опять же в начале 2003 г. на сайте «Православие.ru» я прочитал ваши статьи «Чего ждать России от «Новой Европы»» и «Преемственность англосаксонских геополитических планов по отношению к Европе», а потом стал читать и другие, и переводить их на грузинский язык. За эти годы я перевёл до 50-ти статей из вашего сайта, как ваши, так и других авторов, а также переводные из раздела «Они о нас».

За эти годы я сотрудничал с газетами «Сакартвело» (Грузия, орган Народного фронта Грузии, где давали печатать статьи о проблемах военного строительства Грузии, с критикой грузинских властей и их западных боссов, но не захотели пускать статьи, в которых бы просвещались события глазами русских православных авторов), «Ахали 7 дге» (Новые 7 дней, с 2005 г., в которой уже печатали статьи с аргументацией взятой из ваших статей, а так же других русских авторов и с указанием источников этих аргументаций; кроме того, в марте-апреле 2006 г. в газете был опубликован перевод вашей статьи «Религиозно-философские основы культуры» с вашей биографией; а потом и речи Архиепископа Афин и Всея Эллады Христодула «Роль и задачи православия в объединённой Европе», но после этого и эта газета не захотела дальнейшего сотрудничества со мной). В 2008-2009 гг. я сотрудничал с православным общественно-политическим журналом «Квакутхеди» (точнее «Qвакуθхеди» _ Краеугольный камень, в котором мы печатали статьи с изложением позиции русских православных авторов, были напечатаны переводы интервью с вами «О протестантском и русском духе» и статьи «Горькие плоды антисербских фобий Запада» /с сокращениями/, так же были напечатаны мои статьи об августовских событиях 2008 г., содержание которых резко отличалось от того, что распространялось тогда в СМИ Грузии и др.).

Вы в некоторых своих статьях писали о ложном понимании истории ХIХ столетия, роли и характера Российской Империи, об их искажении в советской историографии. Приняв это во внимание, в последние годы я стал изучать историю русско-грузинских отношений, особенно в ХVIII и ХIХ веках и обнаружил, что во многом вы правы. Дело в том, что уважаемый и почитаемый всеми в Грузии историк, основатель Тбилисского государственного университета, действительно заслуженный человек, академик Ив. Джавахишвили ещё в 1919 г. опубликовал книгу «Отношения между Россией и Грузией в 18-ом веке», в котором почти все вопросы освещаются с антироссийской позиции и Россия обвиняется и в вероломстве, и бессердечии, и насилии против Грузии. Такое настроение подкрепляется и из художественной литературы _ произведений Ал. Казбеги, Мих. Джавахишвили и др. Этому способствовали и события 1921 г. когда формально, точнее per se, Россия оккупировала провозгласившую свою независимость Грузию, а то что большевики и для сомой России были оккупантами и насильниками, об этом у нас задумываться не хотят, и об этом в советское время не говорили и не дискутировали.

Однако вернёмся к событиям ХVIII столетия. В последние годы я читал книги грузинских историков советского времени, профессоров Иасе Цинцадзе, Вал. Мачарадзе, Георгия Пайчадзе, которые описывают события 1720-ых годов (Персидский поход Петра Великого), 1750-60ых годов, русско-турецкой войны 1768-1774 гг., заключения Георгиевского трактата и последующих лет совсем не с антироссийских позиций, а наоборот, взвешенно, с обильным изложением цитат из исторических документов (чего не делал Ив. Джавахишвили в упомянутой выше книге). Так что, ознакомившись с монографиями этих авторов, уже невозможно будет смотреть на вещи с антироссийским настроением. Однако удивительно то, что эти книги, которые были изданы в 1950-ых и 60-ых годах, потом уже не переиздавались и постепенно исчезали из полок книжных магазинов, а когда наше поколение вышло на арену жизни в конце 70-ых годов, оно уже оказалось почти что на голодном пайке по данному вопросу, в плену ходячих в народе знаний, и тех, которые оно имело из художественной литературы. Я сам окончил в 1982 г. физический факультет Тбилисского государственного университета, и когда я ходил в библиотеку, то искал книги по физике, математике и другим предметам, а изучать историю русско-грузинских отношений, не мог додуматься, пока такая серьёзная необходимость не настала. А между тем я и многие мои соотечественники в своих желаниях, чаяньях и делах руководствовались, от чистого сердца, теми знаниями, которые имели из выше упомянутых источников, и своей совестью, которая подсказывала нам трудиться и бороться за освобождение своей родины от чужеземного ига.

Правда, у нас есть историки, которые должны были тогда и должны сейчас говорить и писать правду по данному предмету, но они так не делали не 80-ых годах и тем более не сейчас, наверно не думая о тех жертвах которые принёс грузинский народ, направленный по ложному пути под знамёнами благородных идей, а думают о своих выгодах у новых хозяев из за океана. Но таких бессовестных людей наверно не очень много среди грузинских историков и, как обычно бывает, наверно активное меньшинство, с поддержки определённых сил, подавляет остальных специалистов. Я также думаю, что такая ситуация возникла не спонтанно, а преднамеренно, потому что грузинские власти не могли не знать о настроениях в народе, да и не только грузинские власти, и московские, наверно, тоже. Так, в школьном учебнике по истории Грузии (изд. 1950 г.) говорилось о Георгиевском трактате, что потом Россия нарушила этот трактат и вывела свои два батальона из Грузии, не помогла ей во время нашествия иранского властителя Ага-Магомет хана, что потом, в конце ХIХ столетия появились российские войска в Грузии (непонятно на каком основании), их начальник ген.-майор Лазарев и российский министр (резидент) Коваленский стали играть решающую роль в Грузии, что привело к воссоединению Грузинского царства с Российской Империей в 1801 г., что сегодня называют аннексией Грузии Россией.

Однако ничего не говорилось в данном учебнике о втором трактате заключённом в С.-Петербурге между императором Павлом I и царём Грузии (точнее восточной Грузии – Картли и Кахетии) Георгием Х III, о вхождении восточной Грузии непосредственно в состав Российской Империи с распространением законов империи на внутреннюю жизнь Грузии, но с сохранением потомства царя Георгия на троне, достоинство которых понижалось по рангу до наместников царя, а царями восточной Грузии становились уже император России и «его высокие преемники». Именно на основании этого трактата в конце ноября 1799 г. и появился в Грузии русский пехотный полк под командованием ген.-майора Лазарева. Об этом я узнал из книги деятеля ХIХ в. Платона Иоселиани «Жизнь Георгия Х III-го», которая так же является библиографической редкостью, хотя и переиздавалась в 1978 г. Кроме того, очень много обвинений в адрес России относительно задуманного её правительством вероломства с целью втягивания Грузии в свои мероприятия, возмущения магометанских правителей и народов против Грузии, оставления её одной перед лицом грозящей опасности и, таким образом, крайнего ослабления её для конечной аннексии. Однако, я в книге И. Цинцадзе, примерно год назад читал, что Георгиевский трактат являлся составной малой частью более обширного плана совместных действий Российской и Австрийской (Римской) Империй по вытеснению Порты Оттоманской из Балкан, которая в Европе стала известна под названием «Греческого проекта». Там же говорится, что на востоке, Россия, в рамках данного замысла присоединила Крымское ханство, а в Закавказье намеревалась путём усиления грузинского царя, а так же образования Армянского и Албанского царств, под своею протекцией, создать буферную территорию с Ираном и использовать её в целях содействия своей политике и торговле на востоке.

Из таких обширных планов должно быть ясно, что никаких вероломных замыслов по отношению к Грузии у российского правительства не могло быть, что оно искренне желало усиления восточной Грузии (Карталино-Кахетинского царства), спокойствия и благополучия её жителей. Но проф. Иасе Цинцадзе пишет, что против таких планов России и Австрии, на помощь Турецкой Империи активно выступили Франция и Англия, а так же Пруссия, Голландия и другие европейские государства; что при их поддержке турецкий двор направил свою казну и призвал к активности соседних с Грузией иранских ханов и дагестанских владельцев, которые своими частыми набегами разоряли грузинское царство. Они помешали и в Европе осуществлению замыслов «греческого проекта», что повлекло за собой и свёртывание планов России на востоке. Таким образом, те державы, которые активно противостояли освобождению восточной Грузии и Армении от иранского гнёта, сегодня называются «друзьями» Грузии, а единоверная Россия, которая деятельно старалась утвердиться в Закавказье и освободить его христианские народы от магометанского гнёта, для многих грузин превращена в злейшего врага, которая и ныне не угомонится, не хочет отпустить Грузию из своей отсталой жизни и не позволяет ей войти в передовую семью народов западной цивилизации. Как я уже выше писал, книга И. Цинцадзе «Договор о покровительстве 1783 г.» после 1960 г. не переиздавалась и широким слоям грузинской общественности она не известна, а наши историки, к сожалению, или лгут, или молчат. Кроме того, в начале II-го тома книги академика Н. Дубровина «История войны и владычества русских на Кавказе», повествование начинается именно с событий подготовки к заключению Георгиевского трактата, а перед этим имеется предисловие, в около 20-ти страниц, пронумерованное римскими числами; и во всех книгах, которые я выписывал в публичной библиотеке, как по приказу, изъяты основная часть вступительной статьи, где наверно и рассказывалось о «Греческом проекте», и оставлено только лишь окончание, где речь идёт исключительно о Георгиевском трактате. А после такого «сужения» намерений российского правительства недалеко уже до заострения внимания отдельными грузинскими историками своих читателей «относительно вероломных и далеко идущих планов российского двора по отношению именно к Грузии» и т. д. и т. п.

Также обстоит дело и с историей «Персидского похода Петра Великого». С целью создания нужного настроения среди грузинского общества тот же самый Ив. Джавахишвили и другие наши историки второй полвины 80-ых годов и по сей день, в срыве планов освобождения восточной Грузии и восточной Армении от иранского гнёта, обвиняют Петра I-го; тогда как уже в 1960-ых годах проф. Георгий Пайчадзе, на основе обширных архивных документов, убедительно показывал своему читателю, что для активного военного вмешательства в восточное Закавказье и 1723 г. турецкий двор и турецкое правительство подстрекали опять же посланники Англии, Венеции и Австрии. А именно сказано, что в своей реляции Петру I российский посланник в Константинополе Неплюев в 25-го апреля 1722 г. писал: «...пронеслось, что будто войска Вашего Величества в Астрахани и всякая там приуготовления военные, и агличаня, и цесарцы, и венециане разглашают своими рассуждениями, хотя ещё не предложением, что Ваше Величество изволишь войною пойти против ребелев перских и потом всею Персиею обладаешь, и к Персии присовокупишь Армению и Жоржианы (яко христианы) пойдут сами в протекцию, и от того будет и Оттоманской империи разорение..., а ежели Ваше Величество в тех странах изволишь войну начать, тогда они как я мню и предлагать того Порте не оставят» (Архив внешней политики России, фонд, отношения между Россией и Турцией, 1722 г., дело № 6, ч. I, лист 93). А в реляции от 18 июня он же докладывал: «Аглинской посол и венецианской и цесарской резидент внушают в разговоре туркам, что Ваше Величество изволил пойти со ста тысячами войск в Персию под пртектом обиды от ребелев (дагестанских владельцев – И. Х.). А когда де возьмёт российской монарх провинций Ширван и Ириван и часть Жоржии, тогда де турские жоржианы и армены пойдут сами под протекцию российскую, потом де близко Трапизон и может де быть от того совремянем не токмо вред Оттоманской империи, но и крайнее разорение» (там же, л. 160). Именно в результате таких подстрекательств и заверений в западной поддержке решилась Порта идти войною, может быть и против самой России, но обязательно с завоеванием почти всего восточного Закавказья, за исключением узкой полосы Каспийского побережья. И после того, как эти завоевания были сделаны, и согласилось турецкое правительство начать переговоры (конференцию) с российским резидентом. Там же сказано, что Французский посланник сначала с пониманием относился к интересам России и по настойчивым требованиям Неплюева был включён в процесс переговоров; однако после того, как турецкое министерство обещало ему определённые льготы для Франции, то и французский дипломат перешёл на сторону Порты Оттоманской в деле утверждения за ней новых Завоеваний в восточном Закавказье и северо-западном Иране. Как я уже говорил выше, и эта книга не была переиздана, а в широких слоях грузинского народа распространялись ложные знаний с обвинением России во всех грехах.

Так же обстоят дела и с толкованием причин нежелания России принимать под своё покровительство Грузию в 50-ых и 60-ых годах ХVIII столетия, и относительно русско-турецкой войны 1768-1774 гг., и действий в этой войне в Грузии корпуса российских войск под командованием ген.-майоров Тотлебена и Сухотина. Ив. Джавахишвили и сегодняшние грузинские историки опять обвиняют Россию, а проф. И. Цинцадзе в своей вышеупомянутой книге убедительно показал грузинскому читателю, что Россия после горького опыта 1723-24 гг. не желала осложнения отношений с Турцией, а своему министру в Константинополе Обрезкову российское правительство в 1753 г., относительно определённых успехов царя Ираклия II в междуусобной войне в Иране в пользу одного из кандидатов на шахский трон и не стояла ли Россия за действиями грузинского царя, писало: «по персидским делам трудов и издержек жалеть вам не следует... Повторите турецким министрам, что мы до сих пор грузинцам помощи не подаём, что этот народец не заслуживает внимания такой знатной державы, как Порта, досадовать ей на них не зачто. Эти ваши внушения должны вызвать со стороны турецких министров ответ, из которого можно будет что нибудь извлечь относительно решения Порты» (С. М. Соловьёв, История России с давних времён, СПб, изд. „Общественная польза“, кн. V, стр. 737). А что касается действий графа Тотлебена в Грузии, то проф. Вал. Мачарадзе так же убедительно показал, что не Российский двор, не её правительство не были причастны к безобразиям своего генерала, а командир Томского пехотного полка, полковник Клавер, и его военный совет сыграли огромную роль в деле улаживания острого конфликта возникшего между графом Тотлебеном и царём Ираклием. Но и эта книга В. Мачарадзе не переиздавалась после 60-ых годов, а некоторые грузинские историки намеренно распространяли в народе ложные представления о событиях 1769-71 гг. Может быть это намерение не выходило за рамки простого хвастовства и замалчивания своих порок, но всё это направляло по ложному пути национальные чувства и чаянья грузинских читателей и всего нашего общества.

Однако было бы неправдой обвинять только лишь нас грузин во всех этих несчастьях. Массовое незнание правдивой истории русско-грузинских отношений обусловлено и тем, что в советское время историю Грузии в грузинских школах преподавали по очень сильно сокращённой программе и урок проводился с 7-го по 10-ый класс, через неделю (т.е. один урок в две недели), в то время, как по истории СССР у нас были два или три урока в неделю. Сейчас мы много жалуемся о притеснениях нашей родной истории, литературы, наших национальных ценностей от Запада, и это правда, но такие же притеснения, но в 70-ых и 80-ых годах более мягкие, мы грузины давно уже испытывали; и это создавало удобную почву для того, чтобы мы поверили той версии нашей истории 18-го и 19-го столетий, которую изучали из художественной литературы, не вдавались в своей массе в подробности специальных монографий по истории русско-грузинских отношений, и в результате получили то, что получили, мы все, и особенно грузины. Были и есть у нас конечно специалисты-историки, которые знали и знают несомненно больше правды, но почему-то они не поднимали голоса когда в обществе распространялись ложные или односторонне искажённые знания, и не поднимали голоса когда во второй половине 80-ых годов эти искажённые знания звучали уже на многолюдных митингах и повели наше общество по ложному пути _ «с чужими против своих», как вы пишите. Необходимо учесть и результаты дехристианизации нашего народа: я сам пошёл креститься только в 1992 г., будучи в 32-ух летнем возрасте и Слава Богу, после этого стал по возможности активным членом Грузинской православной церкви.

Кроме того, из истории русско-грузинских отношений в 19-ом веке, я читал в одном источнике, как российский чиновник в донесении начальству писал о том, что когда грузинские князья продают свои имения, это с одной стороны плохо, поскольку знать является опорой для государства; а с другой стороны, люди имеющие собственность, обладают и голосом, а «по сути правительства нужен только орган слуха» (пишу на память, но думаю что хорошо запомнил эту заметку). А так же, в 1985 г. в Батуми вышла на свет книга _ Сахокия Тедо Тимофеевич, «Путешествия по Гурии, Аджарии, Самурзакано и Абхазии». Автор этой книги на рубеже 19-го и 20-го веков совершал этнографические путешествия в разные уголки исторического грузинского государства, которые силою Российского оружия и усердием грузинской милиции (ополчения) были отняты у Ирана и Порты, тогда входили в состав Тифлисской и Кутаисской губерний и происходил процесс восстановления единой грузинской нации «под сенью дружеских штыков». В предисловии к данной книге мы читаем: «... Т. Сахокия царское правительство преследовало. Его не раз арестовывали и выселяли. Страшную картину действий против Т. Сахокия царских чиновников, жандармов и шпионов хорошо отражает один до сих пор неопубликованный секретный документ, который составлен 15-20 марта 1904 г. во втором отделе канцелярии военно-народного управления главноуправляющего Кавказского края. Документ этот называется (название на русском языке): «Дело об исследовании политической благонадёжности проживающих в Сухумском округе Федота Тимофеевича Сахокия, Антимоза Ивановича Джугели..., являющихся главными представителями грузинской партии, п р о т и в о д е й с т в у ю щ е й м е р о п р и я т и я м п р а в и т е л ь с т в а п о о б р у с е н и ю н а с е л е н и я о к р у г а и принятия против них административных мер воздействия»» (выделено мною _ И. Х.). Значит, в начале ХХ века царское правительство России, после переселения нескольких десятков тысяч абхазов в Турцию («махаджирство» абхазов после поражения от российских войск особенно в войне с Турцией в 1877-1878 гг.), проводило мероприятия «по обрусению населения Сухумского округа», потом после советизации Грузии Совнарком Советской России и СССР руками местных органов советской власти, ЧК и ЧОН уничтожал или подавлял знать и духовенство Абхазии, как и всей Грузии, которые больше других хранили в себе общегрузинские исторические и культурные корни (ценности) и роднились с княжескими и дворянскими родами соседних грузинских земель: Имеретии, Гурии, Самегрело (или Мингрелии, как вам будет удобно), а так же связанные с ними аталычеством или другими узами абхазских обычаев крестьянские семейства, и так далее, в начале ХХI столетия уже православные русские патриоты утверждают, что «Абхазия никогда не входила в состав Грузинского государства и только в советское время она была включена в Грузинскую ССР». А факты говорят другое. И Господь учит нас не клеветать на ближнего, не желать другому того, чего не желал бы для самого себя. Такие замалчивания и искажения исторического прошлого Грузии мы встречаем, например, и у академика Н. Дубровина ещё в то время, когда наш Ив. Джавахишвили мальчишкой «бегал в коротких штанах».

Ещё, когда в конце 1820-ых годов русские войска, при содействии грузинской милиции, у турок отняли Ахалцихе, Ахалкалаки и другие города и населённые пункты Ахалцихского пашалыка, то после этого значительная часть местного населения _ бывшие турецкие подданные грузинского происхождения или омусульманившиеся исторические грузины, после упорного и кровопролитного сопротивления, удалились в Турцию; но вскоре они же прислали к Главнокомандующему на Кавказе графу Паскевичу уполномоченных с просьбой принять в российское подданство и вернуть на свои земли, и они же предлагали, что будут креститься по православному. Однако из С.-Петербурга пришёл ответ, что «нам там не нужны православные, а нужны свободные казённые земли». Вскоре на этих землях царское правительство переселило армян из турецких областей и русских духоборов. И это был весомый вклад в деле опестрения населения Грузии, ослабления грузинской нации и семенем раздора между двумя историческими соседями _ Армянами и Грузинами. Разве это по христианский, разве для себя вы бы пожелали, чтобы какой ни будь «сильный дядя» поселил бы, допустим, в Сибири около 30-ти или 40-а миллионов китайцев, вас же около 150 миллионов? Разве какую-нибудь опасность вы бы для своих национальных интересов почувствовали? Наверно бы почувствовали, наверно бы не захотели... И так же у нас...

Не смотря на такие болезненные проблемы, я так же как и вы, думаю что Российская Империя дала много хорошего Грузии, что мы грузины во многом неправильно делаем акценты в нашей истории и получаем ошибочные ответы. Но эту историю нужно изучать и доводить до народа; и не только историю, а наши современные отношения, богатые знания и опыт русских мыслителей, русского общества в сфере общественно-политической жизни современных народов. Имена и мысли некоторых из них я узнал из ваших статей или из сочинений других русских авторов. Одним словом я уже с 2002-03 гг. стою на почве сближения Грузии с Россией на основе принципов и духа Георгиевского трактата, с учётом нашего обоюдного исторического опыта и особенностей современных условий (о чём и записано в 12-ом артикуле данного трактата), но думаю, в геополитической орбите России. С таким настроением я и стал публиковать материалы в Интернете на блоге по адресу: defencegeorgia.blogspot.com, который мне, прошлым летом, помог создать мой бывший сослуживец. Там, с другими материалами, помещены и переводы около 30-ти статей из вашего сайта; к некоторым сделаны замечания и комментарий. Мне будет очень интересно ваше мнение о них. Кроме того там есть перевод статьи академика Н. Дубровина «Абхазы (Азега)» из его книги «История войны и владычества русских на Кавказе» (т. I, кн. 2-я), со вступительной статьёй, в которой высказаны такие оценки о которых у нас специалисты-историки предпочитают не говорить. Именно, цитируя из работы того же академика Ив. Джавахишвили там сказано, что названия «абхазы» и «апсуа» означают один и тот же народ, о чём нам в конце 80-ых годов у нас говорили противоположное; там так же сказано, что население Цебелды (верхней части Кодорского ущелья) в 19-ом веке почти полностью эмигрировало в Турцию, что это абхазское общество называлось З а м б а л, и что Сваны там поселились в 20-ом веке (Ив. Джавахишвили, кн. В. Масальский), что в конце 19-го столетия из около 109000 душ населения Абхазии (Сухумского округа) около 68000 были абхазами, т. е. большинство населения Абхазии, даже после «Махаджирства», составляли абхазы и демографическая картина была изменена в пользу грузин только в 20-ом столетии (кн. В. Масальский, статьи «Кутаисская губерния» и «Сухумский округ» из энциклопедического словаря Брокгауза-Эфрона). Мы и об этом знали совсем противоположное и подавляющее большинство грузин и сейчас уверены в этом противоположном. Я со своей стороны хочу принести свои извинения и абхазам и русским, и просить прощения за пролитую кровь, за искажение жизни многих людей, поскольку и сам думал что те древние абхазы были одним из грузинских племён, которые со второй половины 17-го столетия были завоёваны и ассимилированы пришельцами (черкесскими племенами) из северного Кавказа, и что демографическая картина в Абхазии всегда исторически была в пользу грузин и т. п. Мы считали, что раз современные абхазы пришельцы, то они не могут иметь решающего голоса в деле государственной (внешнеполитической) ориентации Грузии, сами видели эту ориентацию на Запад _ и глубоко заблуждались, как мне ныне видеться, в обоих отношениях. А что касается стремления к ассимиляции абхазов, то у нас такого не было; я недавно узнал, что в 30-ые годы прошлого столетия Л. П. Берия проводил такую политику, но он же не выражал желания грузинского народа, он выражал свои желания.

Что касается т. н. Южную Осетию, то до Великой октябрьской... царское правительство России лишь на 10 или 20 лет образовало в середине 19-го столетия Осетинский округ в составе Тифлисской губернии, а потом за неоправдание данного предприятия, упразднило его и проживающих в Грузии осетин по прежнему ввело в Горийский уезд Тифлисской губернии. Неужели царское правительство притесняло осетин в угоду грузинам, почему? Да ещё на «исконно осетинской» земле? Но обратимся к тем же самым русским источникам конца 19-го столетия. К примеру, проф. Всеволод Миллер, который внёс свою лепту в создании осетинской письменности, в статье «Осетины» в энциклопедическом словаре Брокгауза-Эфрона пишет: «Осетины по сю сторону хребта распадаются на несколько обществ: дигорское (см. Дигория), далее к востоку по ущельям р. Ардона _ алагирское (или валаджирское), в ущельях Ориаг-дона и его притоков _ куртатинское, в ущельях Гизель-дона и Геналь-дона _ тагаурское, считающее себя высшим сословием Осетии. Осетины, частью огрузинившиеся, в Закавказье соседят с Душетским уездом Тифлисской и Рачинским уездом Кутаисской губерний и занимают область, известную у грузин под названием Двалети. Северные осетины называют их племенем туалтэ. Общего национального имени для всего племени сами осетины не имеют. Всего распространённее имя ироны (ир, ирон), которым называют себя, в отличие от дигорцев, тагаурцы, куртатинцы, алагирцы. У грузин осетины называются осси, страна их _ Оссети, откуда наши названия _ Осетия, осетины. До покорения кабардинцев русскими, осетины жили исключительно в горах: кабардинцы не пускали их на плоскость, и об этом бедственном положении, значительно сократившем численность осетин, сохранились до сих пор воспоминания в народе. Оттеснив кабардинцев от гор, русское правительство дозволило осетин, страдавшим от крайней скученности населения в горных ущельях, селиться на плоскости, и с тех пор являются их поселения по обоим берегам среднего течения Терека и выше на запад, близ Моздока. Осетины _ жизнеспособное племя, быстро увеличивающееся в своей численности с тех пор как оно поставлено в более благоприятные экономические условия. По данным 1833 г., всех осетин числилось только 35750 чел.; по сведениям 60-ых годов, северных осетин числилось 46802, южных _ 19324 чел.; по данным кавказского статист. комитета 1880 г., в северной Осетии было уже 58926 чел., в южной _ 51988; к 1890-му году северных осетин числится уже 74528 чел. Принимая такое же нарастание осетинского населения в Закавказье, можно заключить, что в настоящее время общее число осетин доходит, приблизительно, до 150-160 тыс. душ».

Рассмотрим теперь слова проф. Миллера. Первое, он пишет, что названия Осетия и осетины происходят от грузинских терминов Оссети и осси. Но эти названия в грузинских летописях относятся к народу живущему на северном Кавказе _ севернее Кавказского хребта. Правда из грузинских летописей мы так же узнаём, что во времена монгольских нашествий и монгольского владычества осетины с гор северного Кавказа проникали, часто с боями, в Грузию и селились в ней. Некоторым грузинским царям по ослаблению или освобождению от монгольского владычества, приходилось силою оружия приводить этих осетин в покорность или выдворять их восвояси. Но почему-то некоторые русские и осетинские авторы продвигают выдуманную версию, что будто осетины составляют коренное население в Закавказье? и это происходит не только сейчас, а происходило ещё в советское время, и может быть семена нашей сегодняшней вражды посеяны царскими и советскими чинами и чиновниками российских властей, когда ещё ЦРУ вообще не было, или руки у него не доходили так далеко. Второе, что касается названий дигорцы, алагирцы, куртатинцы, тагаурцы и двалы или туалтэ, то для уточнения места их исторического проживания можно обратиться к картам Северного Кавказа советского периода. На этих картах мы увидим, что с запада на восток параллельно друг к другу идут два хребта – Главный кавказский хребет и Боковой кавказский хребет (несколько севернее главного хребта). Города Дигора и Алагир на карте видны севернее Бокового кавказского хребта, а по словам проф. Миллера куртатинцы и тагаурцы жили восточнее их севернее Бокового кавк. хребта, по ущельям р. Ардона и её правых притоков: Ориаг-дона, Гизель-дона и Геналь-дона. Что касается исторической области Двалетия или как говорят Грузины – Двалети, где жило племя двалов («-ти» или точнее «-θи» обычное грузинское окончание названий стран, как Русети, Шведети, Туркети, Индоети; или грузинских областей – Кахети, Имерети, Абхазети, Сванети; или северокавказских – Осети, Чечнети, Ингушети, Черкезети, и т. д.), то эта область находилась в верховьях р. Ардон между главным и боковым Кавказскими хребтами, т. е. на северных склонах Главного кавк. хр., в узкой полосе предгорий и на южных склонах Бокового кавк. хребта. Как пишет и проф. Миллер, названия «Осси» и «Оссети» откуда известны осетины и Осетия встречаются только в древних грузинских летописях, но там же есть и названия «Двалы» и «Двалети» и их грузинские летописцы не отождествляют с древними осетинами и Осетией. Восточнее исторической Двалетии находится историческая грузинская область Хеви, или современный Казбегский район Грузии, который начинается с Крестового перевала на гребне Главного кавк. хребта, идёт на север по верхнему течению р. Терек (которая здесь же в горах берёт своё начало) и заканчивается в Дарьяльском ущелии на южном склоне Бокового кавк. хребта. Севернее находится современная республика Северной Осетии. Я не знаю точно к какому этносу принадлежали исторические Двалы; в пору могущества Грузии они были в подчинении грузинских властей, в пору упадка грузинского государства это подчинение ослабевало, и может их подчинили себе Осетинские племена и постепенно название области у осетин изменилось на Твалтэ; но одно точно, что в отличии от суждений проф. Миллера, Двалети никогда не распространялся на южные склоны Главного кавказского хребта, т. е. в тех местах, которые русскими авторами и предлагается как Южная Осетия и где по велению Совнаркома в начале 20-ых годов была основана Южно осетинская автономная область; да ещё и с прибавлением таких пунктов, как г. Цхинвали (потом стали называть Сталинир), Ахалгори (новый Гори, стали называть Ленингори), Мамисонский перевал и др, а историческая территория Шида Картли (внутренняя Картли) стала называться Южно осетинской автономной областью. И после этого, и подобных этому мер, вы удивляетесь почему грузинам было тяжело жить в одном государстве с Русскими? А вы бы хотели жить в таких условиях, когда южная половина Сибири, Забайкалья и Дальнего востока называлась бы Северокитайской автономией, а историю России преподавали бы только в старших классах, да и то в один урок в две недели? Наверно бы нет.

Третье, что касается численности осетин, то проф. Миллер пишет, что из за стеснённых условии жизни осетин, в 1833 г. всего их насчитывалось 35750 чел.; а по сведениям 60-ых годов, в результате улучшения русским правлением этих условий, уже северных осетин числилось 46802, южных _ 19324 чел. Иначе говоря, в 1860-ых годах числилось 46802 + 19324 = 66126 душ осетин, из которых 70,8% (46802 чел.) жили на северном Кавказе а 29,2% (19324 чел.) жили в Грузии. если такое процентное соотношение было и раньше, то можно вычислить, что в 1833 г. из 35750-ти осетин 25311 чел. могли жить на северном Кавказе а 10439 чел. в Грузии. И неужели эти около 10440 или 19325 человек жили в Грузии на той территории, которая в советское время называлась Южно осетинской автономной областью и где к концу 1980-ых годов проживали около 90 тыс. человек, из которых около 60 тыс. были осетины и 30 тыс. грузины? И это не всё. По сведеньям проф. Миллера, в 1880-ом году на северном Кавказе проживали уже 58926 чел. осетин а в Грузии 51988 чел. А почему так быстро увеличилось число осетин в Грузии за эти 15-20 лет (после 60-ых годов)? Их общее число составляло 58926 + 51988 = 110914 (чел). Если бы было сохранено прежнее процентное соотношение _ 70,8% из всего числа осетин в северной Осетии и 29, 2% в Грузии, то в абсолютных числах распределение 110914 чел. осетин должно бы было выглядеть так: 78527 чел. в северном Кавказе (в место 58926 чел.) и 32387 чел. в Грузии (вместо 51988 чел.). Иначе говоря, во второй половине 1860-ых годов и 70-ых годах в Грузии было переселено около 20 тыс. душ осетин. Переселение это, как мне известно, осуществили грузинские князья из родов Мачабели, Павленишвили, Элиозишвили и др., которые владели имениями на данной территории, которые после отмены в России крепостного права остались без крепостных крестьян, не смогли договориться со своими бывшими крепостными о ценах аренды земли и предпочли переселить в своих имениях более дешёвую рабочую силу в виде соседних осетинских горцев, не заботясь о последствиях. А разговоры о том, что якобы эта область всегда была южной Осетией, и что она по исторической справедливости отторгнута от Грузии, являются ложью и не достойны для православных людей. И это, естественно, сеет недоверие и вражду грузин к России, и как я уже выше говорил, семена этой лжи сеялись в первую очередь отдельными русскими авторами как при царе-батюшке так и при коммунистах; и не удивительно, что в Грузии развились серьёзные антироссийские настроения, и оказалась Грузия «с чужими против своих», как вы пишите. А насколько эти «свои» действительно свои? Вот вам мяч и вот вам поле _ как говорится в Грузии.

Добавлю ещё, что, как известно, после оккупации «Мировой закулисей» России, она посредством уже Советской России оккупировала и включила в свои планы и Грузию в феврале-марте 1921 г., хотя и до этого, как вы сами пишите, Жордания, Гегечкори и многие другие грузинские «меньшевики» так же принадлежали к масонским ложам. Именно после советизации Грузии появилась идея основания т. н. Южно осетинской автономной области, с обязательным включением в её состав г. Цхинвали, Мамисонского и других перевалов с целью сохранения в руках Московских, но теперь уже коммунистически-масонских, властей важных стратегических пунктов на всякие случаи. Я об этом читал цитаты из сочинений и писем В. И. Ленина, которых отдельные грузинские авторы публиковали в годы национального перестроечного движения. Ещё говорят, что до советизации Грузии в феврале-марте 1921 г., по официальной переписи населения, не одна осетинская семья не проживала в г. Цхинвали, хотя российское правление здесь уже действовало 120 лет, т. е. с февраля 1801 г. Вы пишите на основе православной нравственности и морали, но разве не православие учит нас возлюбить ближнего своего, не желать другим того, чего человек не желает для самого себя, тем более, не клеветать на ближнего. Если мы малая нация и нас легко уязвить, то у вас рядом Китай с его огромным населением и если не Божья Помощь, то и вы можете оказаться в состоянии серьёзной борьбы за сохранение территориальной целостности России _ что сеете, то и пожнёте, как и мы грузины. А может и трагедия 1917 г. в России наступила не только потому, что «интеллигенция и знать оторвались от своих корней и залепетали по французский» и «стали отходить от Православия», как справедливо пишут русские православные авторы, а и потому что этот отход от православия российских царских властей выражался и проведением порочной национальной политики по отношению к грузинам и другим народам Российской Империи, хотя во многих отношениях эта политика была без условно положительной и полезной. Всё это заслуживает того чтобы стать предметом серьёзного и честного изучения, но у нас в Грузии пока что до этого дело не доходит, к сожалению.

Что касается данных территорий, то я считаю их, так сказать, конфискованными у Грузии за преступление совершённое перед своим соседом _ Россией. Августовские события 2008 г. я считал и считаю не русско-грузинским конфликтом, а русско-американским, в котором власти Грузии проводили разведку боем решимости России защищать свою территориальную целостность от натиска со стороны США и НАТО. Такие статьи я публиковал в журнале «Квакутхеди» с сентября 2008 г. По февраль 2009 г. И решение проблемы я вижу в осознании своей вины грузинской стороной, отходе от прозападных позиций и сближении с Россией на основе не только единоверия, но истинного Христианства понимания и грузинами и русскими своих ошибок и даже преступлений друг перед другом, и исправлении их.

Ещё до августовских событии 2008 г. я писал в апрельском номере журнала «Квакутхеди» («краеугольный камень»), что во время плебисцита проведённого в начале января в Грузии (вместе с президентскими выборами) по выяснению желания населения относительно вступления Грузии в НАТО, несмотря на громко озвученных 77% согласных с этим в нашей стране, в действительности только около 40% избирателей Грузии проголосовали за вступление в эту организацию. Так, по официальным данным, только около 56% от общего числа избирателей пришли на выборы, и 77% от прибывших проголосовали за вступление Грузии в НАТО. Если умножить 56 на 77 и разделить потом на 100, получим, что только 43,12% от общего числа избирателей изъявили желание увидеть свою страну в НАТО. Это по официальной версии, а оппозиция (проамериканская) говорила, что списки избирателей были тогда сильно раздуты, что в действительности на президентские выборы пришли тогда не 56% а около 70% избирателей (и это я тоже считаю ближе к правде, так как были большие очереди на избирательных участках), но та же самая оппозиция заявляла, что около 20%-ов лишних бюллетеней были брошены в урнах в пользу Саакашвили. А разве в пользу вступления в НАТО не были они брошены; ведь в конвертах все эти бюллетени должны были лежат вместе, иначе бы их онулировали. Тогда из подсчётов оппозиции вытекало (о чём они упорно молчали), что в пользу вступления Грузии в НАТО должны были проголосовать не 77% прибывших на выборах избирателей а всего лишь 57% (77 – 20 = 57%). Тогда получалось, что из рассуждений и грузинской проамериканской оппозиции, за вступление Грузии в НАТО у нас в начале 2008 г. проголосовали (70 Х 57) : 100 = 39,9% от общего числа избирателей, т. е. меньше половины. Так что население Грузии в своём большинстве не настроено проамериканский и пронатовский, однако активное меньшинство, опираясь на американскую финансовую, идеологическую, административную и политическую помощь и поддержку толкает свою родину под американские интересы, результатом чего и явились августовские события 2008 г.

По горячим следам этих событий в журнале «Квакутхеди» была опубликована моя статья, в которой в отличии от распространённого у нас мнения о русско-грузинском конфликте, говорилось что это русско-американский конфликт, в котором Грузия в интересах властей США, или их определённых кругов, проводила разведку боем, можно сказать с целью выяснения прочности позиций России на Кавказе, и пострадала. У меня сразу же сложилось такое убеждение, поскольку считал и ныне считаю, что несмотря на все свои недостатки, грузинские власти не пошли бы на открытые боевые действия против регулярных частей России; и сразу же у меня было мнение, что грузинские власти выполняют задание из за океана. И эти соображения изложены в этой и последующей статьях журнала, которые называются «Некоторые соображения о последних событиях в Цхинвальском регионе» и «Боль современной России по взглядам православных авторов и последний конфликт в Грузии». Но такие отдельные статьи теряются в огромном потоке проправительственной информации, а так же проамериканский настроенной оппозиционной информации относительно внешнеполитической ориентации Грузии. Кроме того огромная информация идёт и с критикой тех действий властей, которые противоречат практике западных государств, о желании оппозиции установить в Грузии реальные либерально-демократические отношения и т. д. и т. п. В результате всего этого грузинское общество находится в сети всех этих проблем и «решений», считает США и ЕС стратегическими союзниками Грузии, и выступает за правительство или за прозападную оппозицию, поскольку противоположной информации и позиции она не знает, или знает отрывочно и искажённо. Правда есть ещё примерно половина избирателей (общества), которые не приходят на выборы и наверно большей их части не нравится вся эта проамериканская и прозападная вакханалия, но они не имеют тех органов и структур, которые бы приносили в наше общество взгляды и чаяния современного Российского государства, а также русского общества в целом и его отдельных кругов. Т. е. нет таких общественных и неправительственных организаций, которые бы стали изучать историю русско-грузинских отношений, русско-европейских и русско-азиатских отношений, русского революционного движения, событий 1917 г. и гражданской войны, историю СССР и русской эмиграции, взгляды русских православных авторов на деятельность РПЦ в Грузии, чаяния современных русских деятелей и русского общества, а также его отдельных кругов, разъяснение отдельных заявлений и решений властей РФ, которые нашими проамериканскими партиями и СМИ распространяются в обществе тенденционно и с искажениями. И хотя законодательные основы для этого в Грузии существуют, иначе бы не могли эти проамериканские неправительственные организаций существовать и работать, у тех грузинских людей и наших граждан негрузинской национальности, которые желают видеть свою страну в геополитической орбите России, или хотя бы нейтральной, если это будет возможно, в современном «натиске на восток» западной антихристианской машины, нет соответствующих финансовых средств для приобретения или аренды своих офисов, переиздания уже имеющихся книг и брошюр, подготовки и издания новых, переводов на грузинский язык произведений русских авторов и распространения их в нашем обществе, для организации и проведения культурных, научных, общественных и политических мероприятий, что наверно бы сыграло большую роль в подготовке правильного общественного мнения относительно внешнеполитической ориентации Грузии. Я думаю, что это было бы ближе к тому, что уже было сформировано в Георгиевском трактате в июле 1783 г. А после подготовки такого общественного мнения можно надеяться и на получение политических результатов на выборах и формирование соответствующей политики властей Грузии.

Я сам человек верующий, православный христианин и мне ближе те мысли и настроения, которые читаю у русских, греческих, сербских, болгарских и других православных авторов (тех же американских – иеромонаха Серафима /Роуза/, священника Марка Ходжеса /узнал о нём из вашего сайта/). По этому я бы с удовольствием стал сотрудничать с вашим фондом на основе тех начал и идей, которые были изложены выше. Для этого можно или основать нам соответствующую НПО для дальнейшего сотрудничества с вашим «Фондом исторической перспективы», или же вам организовать в Тбилиси филиал вашего фонда. Я с 2005 г. несколько раз обращался в посольство РФ с таким предложением, особенно в 2007 г., но безрезультатно; обращался так же и к тем партиям в Грузии, которые после августовских событий 2008 г. стали говорить о необходимости диалога с Россией и учёта её интересов, а именно к Ш. Нателашвили, В. Кварацхелия, М. Гулашвили, З. Ногаидели, Н. Бурджанадзе, к партии Консерваторов, но с таким же успехом. Я думаю что с вами и вашим фондом у нас сложится больше взаимного понимания на основе нашего единоверия и того, что у России как у великой державы есть своя роль, свои возможности и своя компетенция в мировой политике, а у Грузии как у малого христианского государства должны быть свои соответствующие обязанности и права в русле этой большой Российской политики, основанные только на справедливых и законных интересах, а не на прихоти разных там «деятелей».

У меня накоплено много чернового материала по чисто военной тематике: организация подразделений, частей и соединений сухопутных войск, ВВС и ВМС зарубежных государств, имеющееся вооружение и боевая техника, тактика и оперативное искусство ведения боевых действий и операций и мог бы пристроиться к сегодняшней ситуации в Грузии, если бы молчал о военно-политических вопросах и молча соглашался на то, что «наш стратегический союзник США», что «наш выбор _ вступление в НАТО» и так далее. Но я этого не хочу. При этом мне вспоминаются слова, кажется из стихотворения Г. Пономарёва:

«На теле у России раны рваные,
Но свет Христов отчётлив впереди;
И если нападут на нас поганые
Мы в бой пойдём с крестами на груди».

Я не хочу, что если такое случится, что бы среди этих поганых была и моя родина. По этому воздерживаюсь от сближения с той официальной военной политикой, которая проводится у нас, но с другой стороны вполне очевидно, что реальные знания в военной области необходимы грузинскому государству и грузинским вооружённым силам (я не говорю о тех знаниях, которые им дают их американские наставники в своих целях, а за пределы тех знаний), но поскольку «война есть продолжение политики, только иными средствами», а этими «средствами» являются вооружённые силы, то лучше было бы если развитие ВС Грузии совпадало с правильным пониманием у нас политических целей грузинского государства. Как я уже говорил выше, прошлой осенью мне сделали сайт в блоге и я там поместил переводы около 30-ти статей из вашего сайта, а всего более 100-а материалов; адрес блога – defencegeorgia.blogspot.com – добро пожаловать.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Ираклий Хартишвили
12.01.2011

P. S. Я выше упоминал об искажениях русскими историками отдельных моментов истории Грузии гораздо раньше того, как Ив. Дждавахишвили в 1919 г. Опубликовал полную клеветой и искажений свою небольшую книгу «Отношение Грузии к России в ХVIII веке», но тогда не привёл конкретных примеров этого. Возьмём хотя бы того же академика Н. Дубровина, который во второй книге I т. «История войны и владычества русских на Кавказе», где описывает народы Закавказья, почему то грузинское племя сванов и их родину Сванетию рассматривает отдельно от грузин, хотя по отношению к другим грузинским горцам так не поступает. А когда акад. Дубровин в описании абхазов коротко излагает и историю Абхазии, то он говорит, что византийский император Юстиниан в 550 г. по Р. Х. покорил Абхазию, построил Пицундский храм, на имя пресвятой богородицы, и поставил духовенство; что после этого постепенно началось распространение христианства в Абхазии, что явилась причиной затяжной войны между Ираном и Византией, которая завершилась победой последней; что в VI в., находясь под властью Византийской империи, Абхазия пользовалась некоторой самостоятельностью, владетели которой присвоили титул царя; что в X в. Абхазия попала под власть Грузии, которая с тех пор называлась Карталино-Абхазским царством, а католикос – глава духовенства Грузии – назывался католикосом Абхазии и всея Грузии; что после разделения Грузинского царства в XIV в. Абхазия отделилась от Грузии и её церковью стал управлять самостоятельный епископ, который находился в Пицундском монастыре; что с падением генуэзских и византийских колоний Абхазия попала под власть Турции, которая распространила в ней магометанское учение и т. д.

Однако здесь много полуправды и недоговорок. Борьба между Римской империей и Ираном в Закавказье началась не в 550 г. по Р. Х., а несколькими веками раньше, практически после появления здесь римского владычества в I в. до Р. Х. походами Лукулла и Помпея. В I в. по Р. Х. римский историк Страбон называет севернее р. Риони на побережье Чёрного моря Колхидское царство, в составе которого входили города Диоскуриада (в последствии Сухуми или Цхуми, что на сванском языке означает граб) и Питиунт (в последствии Пицунда или по грузински Бичвинθа, от слова бичви - сосна). Уже во II в. другой римский историк Флавий Арриан севернее р. Риони на побережье Чёрного мора называет уже четыре царства: Лазoв (современные мегрелы или мингрелы, как их русские называют), Абшилов, Абхазов и Санигов (или как предполагают, Сванов), которые управлялись отдельными царями находящихся в подчинении римских императоров. Академик Ив. Джавахишвили усматривает в этом раздроблении бывщего Колхидского царства последствия римской политики «разделяй и властвуй», причём города Диоскуриада и Питиунт Арриан упоминает в составе царства Санигов (Сванов, наверно от сюда и второе название Диоскуриады Цхуми, которую спустя около 15-ти столетий турецкие завоеватели назвали Сохум-кале а в XIX в. русские - Сухуми).

Известно так же, что в работе Первого Вселенского Собора, в первой половине IV в., принимал участие и Питиунтский епископ, так что распространение христианства в Абхазии началось не в 550 г., как пишет академик Дубровин, а значительно раньше, хотя поход и победы Юстиниана внесли свой весомый вклад в этом деле.

Что касается Римско-Византийского противоборства с Ираном на Кавказе, и в частности в Закавказье, то основной его ареной являлись Иберия или Картли (восточная Грузия), где более прочно владели иранцы (персы) и Лазика (Мингрелия), где преимущественно имели влияние римляне и византийцы. Абхазия, которая находилась на северо-западе от Лазики, естественно в меньшей степени участвовала в данном противоборстве и более стабильно входило в сферу влияния Рима и Византии. Академик Дубровин ничего не говорит о том, что в VII в. Абхазский владетель Леон при военной помощи своего шурина Хазарского хакана освободился от византийского владычества и захватил всю западную Грузию, после чего, как отмечает и Н. Дубровин, стал называться абхазским царём, а вся западная Грузия – Абхазским царством. В восточной Грузии в это время находились царства (княжества) Картли (Карталинии) и Кахетии. В этот период, когда вся западная Грузия находилась под властью абхазских царей, ни абхазский язык не стал государственным языком в этом царстве, ни абхазские феодалы не получали владений в других провинциях западной Грузии, а именно язык стонущих под арабским игом картвелов являлся языком всеягрузинского общения, царские грамоты, церковные книги и исторические летописи так же писались и переписывались на грузинском (восточно-грузинском) языке.

Как известно, в VIII в. в Закавказье появились новые завоеватели – арабы и Арабский Халифат, а потом и турки-селджуки, однако они распространили своё владычество на восточное Закавказье, а в западной его части по прежнему владели византийцы. В период упадка арабского могущества с IX в. активизируется борьба грузинских владетелей за объединение всех грузинских земель, а именно Абхазских царей, Тао-Кларджетских царей, Картлийских владетелей (эриставов) и Кахетинских хорепископов, и победителями в этой тяжёлой борьбе выходят именно Абхазские цари; однако в результате внутренней борьбы в абхазском царском доме мужская линия прекращается на слепом царе Феодосие, в конце X в., при котором распространяются произвол и анархия и в начале XI в., по общему соглашению всех крупных грузинских феодалов, на престол Абхазского царства вступает Баграт из рода Багратионов, сын сестры слепого Феодосия и Картлийского эристави Гургена, а так же приёмный сын Тао-Кларджетского царя Давида курапалата; естественно, что после смерти своего отца Гургена магистра и приёмного отца Давида курапалата Баграт – царь абхазов и курапалат грузин, получает в наследство Картли (Карталинию) и Тао-Кларджети (южную Грузию, которая сегодня частично входит в состав Грузии, частично в состав Турции), вскоре завоёвывает и Кахетию и под именем Баграта III в начале XI в. становится царём Всея Грузии. Таким образом, в отличии от суждения академика Н. Дубровина, не в X в. попала Абхазия под власть Грузии, а Абхазское царство объединило под единую корону все грузинские земли и создало единое грузинское государство. Однако в этом процессе иссякла мужская линия прежнего абхазского царского дома и в самом конце X в., за несколько лет до объединения всех грузинских владений, на престол Абхазского царства взошёл Баграт III Багратион, наследник абхазских царей по материнской линии.

После этого царями Всея Грузии становились Георгий I, Баграт IV, Георгий II, Давид IV Строитель, Дмитрий I, Георгий III, царица Тамара, Георгий IV (Лаша-Георгий), царица Русудан – а потом было монгольское нашествие… Как видно, историческая судьба Абхазии за 1000 лет до воцарения Тамары и до «золотого века» Грузии органически и тесно была связана с судьбой остальной Грузии, а академик Дубровин к сожалению заведомо умаляет эту историческую связь в своей книге вышедшей на свет в 1871 г।, т. е. значительно раньше, чем Ив. Джавахишвили в 1919 г. издал свою книгу «Отношение между Россией и Грузией в XVIII веке», полную фальсификации и клеветы на Россию. Что и требовалось показать, и сколько же можно клеветать друг на друга? И вы ещё потом удивляетесь, что в грузинском обществе были серьёзные антироссийские настроения в годы Гражданской войны в России, и 80-ых годах ХХ столетия?

Я буквально на днях читал статью из вашего сайта в разделе «территория истории» «Наталия Нарочницкая: «Осетия вошла в состав России за 25 лет до вхождения Грузии»», и был крайне удивлён и огорчён тем, что прочёл там: «Наталия Нарочницкая, руководитель Парижского отделения российского института демократии и сотрудничества: «Осетия целиком и полностью, и Южная, и Северная — это понятия давние। Она сама вошла в состав России за 25 лет до вхождения Грузии в состав России. Это был совершенно самостоятельный государственный акт осетинского народа, подписанный одиннадцатью (или даже больше) осетинскими владетелями». Перевал, которым разделили Осетию пополам, на протяжении веков мешал народу, жившему по разные его стороны. Такой естественной преградой слишком часто пользовались политики всех мастей»… и т. д. Вы знаете, что сами же противоречите Русским и европейским историкам и путешественникам XVIII и XIX столетий, вы знаете, что ваши доводы не выдерживают научной критики. Мне понятно, что эта статья писалась в августовские дни 2008 г., когда я сам же писал острую критическую статью на правительство и весь проамериканский политический спектр Грузии (эта статья опубликована на моём блоге под заглавием «Русско-грузинские отношения и последний кровавый конфликт в Цхинвальском регионе») и когда особенно остро действовал принцип «на войне как на войне», но сколько можно идти по такому пути? Из всего вышесказанного ясно следует, что в русско-грузинских противоречиях обе наши стороны сильно виноваты, нам же нужно исправить положение; за нас никто этого не сделает. А кто не хочет исправлять положения или греет руки на этих противоречиях, то он должен знать, что у «вранья ноги коротки», как говорится у нас в Грузии, и «посеявший ветер, пожнёт бурю», как написано в Святом Писании. Да поможет нам Бог в деле сближения наших двух православных народов.

Я дважды посылал вам это письмо (без post scriptum), в середине и конце января сего года, в надежде на получение ответа с вашим мнением и дальнейшее сотрудничество в области изучения и развития русско-грузинских исторических и современных отношений, однако никакого ответа пока что не получал. Вы как то писали, что грех не поработать с той частью чешского населения, которая хочет развивать отношения с Россией, и это тоже дало мне смелости и надежды для того, что бы обратиться к вам организовать у нас работу соответствующей неправительственной организации и, по мере наших сил и возможностей, внести те знания среди грузинской общественности о русско-грузинских исторических и современных отношениях, о которых ей не говорят, или говорят искажённо, или же вообще глумятся новоиспечённые «полуамериканские» т. н. грузины.

И. Х.
14. 02. 11


Не получив ответа в течении двух месяцев от госпожи Нарочницкой и от «фонда исторической перспективы», я решил опубликовать эти письма. Пускай читатель сам разберётся что к чему. Я всем сердцем желал и желаю решения тех проблем, о которых говорил выше, желаю честно и компетентно заниматься вопросами изучения и развития исторических и современных русско-грузинских отношений, но пока что и в Грузии и в России, как видно, дела идут совсем в другом направлении. Мне же остаётся на данном этапе поставит точку словами С. Есенина: «коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо». Что ж очень печально.

И. Х.
13.03.11